Hybridkorrosionsskyddssystem för förspända betongbroar

Hybrid Corrosion Protection

Många armerade betongkonstruktioner har korrosionsskador. Orsakerna inkluderar saltinträngning på grund av applicering av avisningssalter under vinterunderhåll, exponering för marina miljöer och kolsyrning av betongen. TRADITIONELLA KORROSIONFÖRFÖRINGSMETODER FÖR BETONG Korrosion är en elektrokemisk process och användningen av elektrokemisk teknikbehandling har som sådan varit mycket populär. Traditionella behandlingar såsom imponerat strömkatodiskt skydd (ICCP) kräver att en konstant…

Läs mer

Korrosion Pa Hamnspont, Nedgjuten Kronbalk

Blog image

Stålponton i kajen Ursprungligen är det möjligt att stoppa eller försena korrosionens framsteg på både nya och äldre skyddsföremål. Stålpontoner i kajplatser skyddas effektivt av katodiskt korrosionsskydd. På västkusten och i Östersjön används ofta offeranoder. Norr om Gävle används normalt korrosionsskydd med applicerad ström eftersom vattnets resistivitet är så hög. Vid utformning bestäms ytan först…

Läs mer