Skrovanoder

Aluminiumanoder för fartyg

Om du är ett mindre företag eller en privatperson som vill köpa direkt online. Då kan du köpa produkter som förhindrar aluminium korrosion i vår onlinebutik. Vi erbjuder kvalitet till rätt pris. Naturligtvis, även leverans till din dörr.

ARTICLE NR TYPE WEIGHT kg A mm B mm C mm D mm E mm
B210150 15 AL 1,5 300 270 215 95 30
B210250 25 AL 2,5 350 315 265 115 34
B210430 43 AL 4,3 450 415 330 150 35
B210600 60 AL 6,0 700 665 570 110 43
B110350 BERA 35* 3,5 300 267 220 96 30
B210900 90 AL 9,0 1060 - 930 110 40
B211140 114 AL 11,4 700 - 600 120 79
B211700 170 AL 17,0 1060 - 950 120 73
B212301 230 AL 23 1110 - 1000 125 80
B213500 350 AL 35 2000 - 1920 120 60
Aluminium Hull Anodes

Vilken typ av anod ska jag använda?

Beroende på vilken typ av farvatten ni verkar på och typ av miljö anser vi att ni bör välja anod enligt tabellen nedan. Är ni osäkra eller bara vill ha rådgivning, kontakta oss gärna längre ner på sidan.

Detta är våra generella riktlinjer för val av anoder :

Magnesium
SÖTVATTEN

Magnesiumanoder

På grund av dess goda förmåga att inte passiveras och höga drivspänning, Lämpar sig Magnesiumanoder utmärkt för miljöer där det finns ett högt motstånd i vattnet. Exempelvis sötvatten.

Zinc
BRÄCKT VATTEN

Magnesiumanoder eller Zinkanoder

I bräckvatten används zink eller magnesium. Ofta beroende på den lägre salthalten. Där föreligger en risk att aluminium passiviserar. Därmed skall helst magnesium användas om du inte är säker på salthalten/motståndet i farvattnet.

Aluminium
HAVSVATTEN

Aluminiumanoder

När det gäller havsvatten med högre salthalter, är aluminium emellertid mer effektivt & hållbart än zink och magnesium. I förhållande till Zink, krävs det ungefär 1/3 av vikten för att skydda samma yta.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications