Hamnanoder

Harbour Anodes Image

Korrosionsskydd för kaj/hamnspont

ARTICLE NR TYPE AL. WEIGHT TOT. WEIGHT A mm B mm
B262 240 224 HAL 18,5 22,4 Ø25*1000 750
B262 800 280 HAL 21,5 27,2 Ø25*1500 970
B263 850 385 HAL 30,0 37,7 Ø25*2000 1370
B264 270 427 HAL 35,0 42,7 Ø25*2000 1500
B264 850 485 HAL 40,0 47,7 Ø25*2000 1410
B265 160 485 HAL 40,0 51,6 Ø25*3000 2000
B265 270 527 HAL 45,0 52,7 Ø25*2000 1500
B265 660 566 HAL 45,0 56,6 Ø25*3000 2230
B265 850 585 HAL 50,0 57,7 Ø25*2000 1500
B266 160 616 HAL 50,0 61,6 Ø25*3000 2460
B266 250 625 HAL 54,8 62,5 Ø25*2000 1500
B266 660 666 HAL 55,0 66,6 Ø25*3000 2460
B267 160 716 HAL 60,0 71,6 Ø25*3000 2500
harbour--img-1

Anoddesign

harbour-img-2

Anodhållare

harbour sheet

Att lämna hamnspont oskyddad kan vara både farligt men även innebära stora reperationskostnader

Hamnspont används ofta för att motstå erosion från havet eller att hålla mark / lera från specifika föremål. När du installerar spont på land eller till sjöss, kommer det på sikt att korrodera , så länge det ligger i en elektrolytisk miljö (vatten, betong, mark / lera).

​Om du inte skyddar mot korrosion, kommer sponten i slutändan att korrodera bort och lämna skyddsobjektet oskyddat.

Detta resulterar vanligtvis i kostsamma reparationer eller en helt ny spont som skall installeras .

Vill du veta mer om hur vi kan skydda dina plåtar från korrosion? Prata med en av våra korrosionsexperter idag!

Korrosionsskydd på spont. I hamnar och i mark.

Genom att använda rätt katodiskt korrosionsskydd kan du förhindra och till och med stoppa korrosion. Det katodiska skyddssystemet behöver skräddarsys för varje plats, där flera aspekter beaktas. Såsom elektrolytresistiviteten, längden och storleken på krönbalken.

Cathodic protection in harbours

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications