Skip to content
  • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
  • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
  • English

Inlägg av brandparvindersaini@gmail.com

Hybridkorrosionsskyddssystem för förspända betongbroar

Hybrid Corrosion Protection

Many reinforced concrete structures suffer from corrosion damage. Causes include salt ingress due to the application of de-icing salts during winter maintenance, exposure to marine environments and carbonation of the concrete. TRADITIONAL CORROSION PREVENTION METHODS FOR CONCRETE Corrosion is an electrochemical process and as such the use of electrochemical technology treatments has been very popular.…

Läs mer

Korrosion Pa Hamnspont, Nedgjuten Kronbalk

Blog image

Steel pontoon in quay Initially, it is possible to stop or delay the progress of corrosion on both new and older protective objects. Steel pontoons in berths are effectively protected by cathodic corrosion protection. On the west coast and in the Baltic, sacrificial anodes are usually used. North of Gävle, corrosion protection with applied current…

Läs mer

Katodiskt skydd under vattenlinjen (fartygsskrov)

Cathodic protection

In this post we’ll do a “deep dive” into cathodic protection below the waterline . Primarily regarding the hull of ships and vessels. It would be almost impossible to cathodically protect a hull that is uncoated, due to the protection current requirement and current distribution. In addition to this, there must be an electrically insulating…

Läs mer

Offeranoder – förstå anodernas betydelse för båtar

Sacrificial anodes

Revised by Hans Karlsson, Corrosion engineer with 30 years of experience within the cathodic protection industry . Whenever you have two distinct metals that are physically or electrically associated and submerged in seawater, they turn into a battery. A small amount of current streams between the two metals. The electrons that make up that current…

Läs mer

Vad är stiftlödning och varför är det mer fördelaktigt än standardkadssvetsning?

h2-blog-img-02

Stiftlödning är en problemfri och säker metod för att leda elektriska anslutningar till föremål av stål och rörliga järnledningar. Om objektet ska katodiskt skyddas eller jordas, skickas stiftlödningsmetoden uppifrån. Stiftlödning uppfanns redan på 1950-talet och har sedan dess varit det bästa valet för att fästa kablar och jordning av metallföremål inom den katodiska skydds industrin.…

Läs mer