Hybridkorrosionsskyddssystem för förspända betongbroar

Hybrid Corrosion Protection

Många armerade betongkonstruktioner har korrosionsskador. Orsakerna inkluderar saltinträngning på grund av applicering av avisningssalter under vinterunderhåll, exponering för marina miljöer och kolsyrning av betongen. TRADITIONELLA KORROSIONFÖRFÖRINGSMETODER FÖR BETONG Korrosion är en elektrokemisk process och användningen av elektrokemisk teknikbehandling har som sådan varit mycket populär. Traditionella behandlingar såsom imponerat strömkatodiskt skydd (ICCP) kräver att en konstant…

Läs mer

Korrosion Pa Hamnspont, Nedgjuten Kronbalk

Blog image

Stålponton i kajen Ursprungligen är det möjligt att stoppa eller försena korrosionens framsteg på både nya och äldre skyddsföremål. Stålpontoner i kajplatser skyddas effektivt av katodiskt korrosionsskydd. På västkusten och i Östersjön används ofta offeranoder. Norr om Gävle används normalt korrosionsskydd med applicerad ström eftersom vattnets resistivitet är så hög. Vid utformning bestäms ytan först…

Läs mer

Katodiskt skydd under vattenlinjen (fartygsskrov)

Cathodic protection

I det här inlägget gör vi ett “djupt dyk” i katodiskt skydd under vattenlinjen. Främst beträffande fartygets och fartygens skrov Det skulle vara nästan omöjligt att katodiskt skydda ett skrov som inte är belagt på grund av kravet på skyddsström och strömfördelning. Utöver detta måste det finnas ett elektriskt isolerande skikt mellan stålväggen och antifoulingbeläggningen…

Läs mer

Offeranoder – förstå anodernas betydelse för båtar

Sacrificial anodes

Revised by Hans Karlsson, Corrosion engineer with 30 years of experience within the cathodic protection industry . Whenever you have two distinct metals that are physically or electrically associated and submerged in seawater, they turn into a battery. A small amount of current streams between the two metals. The electrons that make up that current…

Läs mer

Vad är stiftlödning och varför är det mer fördelaktigt än standardkadssvetsning?

h2-blog-img-02

Stiftlödning är en problemfri och säker metod för att leda elektriska anslutningar till föremål av stål och rörliga järnledningar. Om objektet ska katodiskt skyddas eller jordas, skickas stiftlödningsmetoden uppifrån. Stiftlödning uppfanns redan på 1950-talet och har sedan dess varit det bästa valet för att fästa kablar och jordning av metallföremål inom den katodiska skydds industrin.…

Läs mer