Beräkning av zinkanoder för fartyg: En guide till effektivt korrosionsskydd

Introduktion: Korrosion är ett stort problem för fartyg, och det kan leda till kostsamma reparationer och underhåll. Zinkanoder är ett effektivt sätt att förhindra korrosion på fartyg, men det är viktigt att beräkna rätt mängd anoder som behövs för att skydda fartyget. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera beräkning av zinkanoder för fartyg,…

Läs mer

Vikten av Katodisk Skydd för Fartygsskrov med Offeranoder

Introduktion: Katodiskt skydd är en väl använd korrosionsförebyggande teknik för metallstrukturer, inklusive fartyg och båtar. Skrovet på ett fartyg är särskilt utsatt för korrosion på grund av den hårda marina miljön. I den här bloggposten kommer vi att diskutera vikten av katodiskt skydd för fartygsskrov och hur offeranoder kan hjälpa till att förebygga korrosion. Avsnitt…

Läs mer

Framgångsrik rehabilitering av fjärrkyla stålrör med miljövänlig coating

Upptäck hur Korrosionsgruppen framgångsrikt rehabiliterade ett stålrör för fjärrkyla med hjälp av en hållbar och miljövänlig coating. Läs vidare för att lära dig mer om processen och fördelarna med att använda giftfria produkter som inte åldras och inte lossnar. Fjärrkyla stålrör är viktiga komponenter i fjärrkyla nätverk, men de kan vara sårbara för korrosion och…

Läs mer

Varför läcker vattenledningar på grund av korrosion och vad kan man göra?

Skydd av Vattenledningar mot korrosion med katodiskt skydd Vattenledningar är avgörande för att leverera rent och säkert vatten till hem, företag och andra anläggningar. Men dessa ledningar är ofta utsatta för korrosion, vilket kan orsaka läckor, brister och andra problem. I denna bloggpost kommer vi att utforska hur katodiskt skydd kan hjälpa till att skydda…

Läs mer

Skydda Aluminium Mot Korrosion – En Guide för Optimalt Rostskydd

Skydda aluminium mot korrosion

Effektiva Metoder för Att Bevara Aluminiumets Integritet Aluminium är ett populärt material på grund av dess lätthet, styrka och hållbarhet. Men som alla metaller är det utsatt för korrosion, särskilt när det utsätts för hårda väderförhållanden eller korrosiva miljöer. Korrosion kan skada utseendet på aluminium och påverka dess hållbarhet, så det är viktigt att skydda…

Läs mer

Hybridkorrosionsskyddssystem för förspända betongbroar

Hybrid Corrosion Protection

Många armerade betongkonstruktioner har korrosionsskador. Orsakerna inkluderar saltinträngning på grund av applicering av avisningssalter under vinterunderhåll, exponering för marina miljöer och kolsyrning av betongen. TRADITIONELLA KORROSIONFÖRFÖRINGSMETODER FÖR BETONG Korrosion är en elektrokemisk process och användningen av elektrokemisk teknikbehandling har som sådan varit mycket populär. Traditionella behandlingar såsom imponerat strömkatodiskt skydd (ICCP) kräver att en konstant…

Läs mer

Korrosion Pa Hamnspont, Nedgjuten Kronbalk

Blog image

Stålponton i kajen Ursprungligen är det möjligt att stoppa eller försena korrosionens framsteg på både nya och äldre skyddsföremål. Stålpontoner i kajplatser skyddas effektivt av katodiskt korrosionsskydd. På västkusten och i Östersjön används ofta offeranoder. Norr om Gävle används normalt korrosionsskydd med applicerad ström eftersom vattnets resistivitet är så hög. Vid utformning bestäms ytan först…

Läs mer

Katodiskt skydd under vattenlinjen (fartygsskrov)

Cathodic protection

I det här inlägget gör vi ett “djupt dyk” i katodiskt skydd under vattenlinjen. Främst beträffande fartygets och fartygens skrov Det skulle vara nästan omöjligt att katodiskt skydda ett skrov som inte är belagt på grund av kravet på skyddsström och strömfördelning. Utöver detta måste det finnas ett elektriskt isolerande skikt mellan stålväggen och antifoulingbeläggningen…

Läs mer

Offeranoder – förstå anodernas betydelse för båtar

Sacrificial anodes

Revised by Hans Karlsson, Corrosion engineer with 30 years of experience within the cathodic protection industry . Whenever you have two distinct metals that are physically or electrically associated and submerged in seawater, they turn into a battery. A small amount of current streams between the two metals. The electrons that make up that current…

Läs mer

Metoder för korrosionsförebyggande rörledning för olja och naturgasrör

h2-blog-img-01

Due to several pipeline explosion the past few years, corrosion on oil and gas pipelines has become a “hot” topic within the energy sector. Both the devastating damage that it causes but also the lives it usually takes,in my opinion, it’s a subject worth disscussing Here are some of the most successful corrosion prevention methods…

Läs mer