Hybridkorrosionsskyddssystem för förspända betongbroar

Hybrid Corrosion Protection

Många armerade betongkonstruktioner har korrosionsskador. Orsakerna inkluderar saltinträngning på grund av applicering av avisningssalter under vinterunderhåll, exponering för marina miljöer och kolsyrning av betongen. TRADITIONELLA KORROSIONFÖRFÖRINGSMETODER FÖR BETONG Korrosion är en elektrokemisk process och användningen av elektrokemisk teknikbehandling har som sådan varit mycket populär. Traditionella behandlingar såsom imponerat strömkatodiskt skydd (ICCP) kräver att en konstant…

Läs mer