Skip to content
  • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
  • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
  • English

Corrosion Harbours

Korrosion Pa Hamnspont, Nedgjuten Kronbalk

Blog image

Stålponton i kajen Ursprungligen är det möjligt att stoppa eller försena korrosionens framsteg på både nya och äldre skyddsföremål. Stålpontoner i kajplatser skyddas effektivt av katodiskt korrosionsskydd. På västkusten och i Östersjön används ofta offeranoder. Norr om Gävle används normalt korrosionsskydd med applicerad ström eftersom vattnets resistivitet är så hög. Vid utformning bestäms ytan först…

Läs mer