Beräkning av zinkanoder för fartyg: En guide till effektivt korrosionsskydd

Introduktion: Korrosion är ett stort problem för fartyg, och det kan leda till kostsamma reparationer och underhåll. Zinkanoder är ett effektivt sätt att förhindra korrosion på fartyg, men det är viktigt att beräkna rätt mängd anoder som behövs för att skydda fartyget. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera beräkning av zinkanoder för fartyg,…

Läs mer

Vikten av Katodisk Skydd för Fartygsskrov med Offeranoder

Introduktion: Katodiskt skydd är en väl använd korrosionsförebyggande teknik för metallstrukturer, inklusive fartyg och båtar. Skrovet på ett fartyg är särskilt utsatt för korrosion på grund av den hårda marina miljön. I den här bloggposten kommer vi att diskutera vikten av katodiskt skydd för fartygsskrov och hur offeranoder kan hjälpa till att förebygga korrosion. Avsnitt…

Läs mer

Offeranoder – förstå anodernas betydelse för båtar

Sacrificial anodes

Revised by Hans Karlsson, Corrosion engineer with 30 years of experience within the cathodic protection industry . Whenever you have two distinct metals that are physically or electrically associated and submerged in seawater, they turn into a battery. A small amount of current streams between the two metals. The electrons that make up that current…

Läs mer

Metoder för korrosionsförebyggande rörledning för olja och naturgasrör

h2-blog-img-01

Due to several pipeline explosion the past few years, corrosion on oil and gas pipelines has become a “hot” topic within the energy sector. Both the devastating damage that it causes but also the lives it usually takes,in my opinion, it’s a subject worth disscussing Here are some of the most successful corrosion prevention methods…

Läs mer