Corrosioneering™

Välkommen till Corrosioneering – din portal för avancerade lösningar inom korrosionsskydd. Logga in för ritningar, beräkningar, kalkylatorer och expert-rekommendationer.

Fil 1.pdf Beskrivning av fil 1
Ladda ned
Fil 2.docx Beskrivning av fil 2
Ladda ned
Fil 3.png Beskrivning av fil 3
Ladda ned
Fil 4.xls Beskrivning av fil 4
Ladda ned
Fil 5.mp3 Beskrivning av fil 5
Ladda ned

Vanliga frågor om katodiskt skydd

Vad är katodiskt skydd?

Katodiskt skydd är en metod för att skydda metaller från korrosion genom att göra metallen till en katod i en elektrokemisk cell.

Hur fungerar katodiskt skydd?

Genom att applicera en extern strömkälla som är mer negativ än den korrosiva potentialen hos metallen, neutraliseras korrosionsprocessen.

Var används katodiskt skydd?

Katodiskt skydd används ofta i marina miljöer, rörledningar, oljeplattformar och andra strukturer där metaller är utsatta för korrosion.

Är katodiskt skydd säkert?

Ja, när det används korrekt är katodiskt skydd en säker och effektiv metod för att förhindra korrosion.

Vad kostar katodiskt skydd?

Kostnaden för katodiskt skydd varierar beroende på projektets storlek, material och arbetskraft som krävs. Det är bäst att kontakta en specialist för en exakt offert.

Hur länge varar katodiskt skydd?

Livslängden för katodiskt skydd beror på systemets design och underhåll. Regelbunden övervakning och underhåll kan förlänga systemets livslängd.

Kan jag installera katodiskt skydd själv?

Installation av katodiskt skydd bör utföras av kvalificerade tekniker, eftersom felaktig installation kan leda till bristande skydd.

Hur vet jag om mitt katodiska skydd fungerar korrekt?

Regelbunden inspektion och övervakning av en kvalificerad tekniker är nödvändig för att säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Vilka material kan skyddas med katodiskt skydd?

De flesta metaller som är mottagliga för korrosion, som stål och aluminium, kan skyddas med katodiskt skydd.

Vad är skillnaden mellan offeranod och Påtryckt ström i katodiskt skydd?

Offeranod använder en mer aktiv metall som "offrar" sig för att skydda den primära metallen, medan Påtryckt ström använder en extern strömkälla för att ge skydd. Båda metoderna har sina egna fördelar och användningsområden. Oftast finns där en ekonomisk eller praktisk avvägning att ta hänsyn till.

 • SS-EN 15257: Katodiskt skydd – Kompetensnivåer och utbildningskrav för katodiskt skyddspersonal.
 • SS-EN 12696: Katodiskt skydd av stål i betong.
 • SS-EN 14505: Katodiskt skydd av komplexa strukturer.
 • SS-EN ISO 15589-1: Petroleums- och naturgasindustrier – Katodiskt skydd för rörledningssystem.
 • SS-EN ISO 15589-2: Petroleums- och naturgasindustrier – Katodiskt skydd för offshore-rörledningssystem.
 • SS-EN ISO 13174: Katodiskt skydd för hamnstrukturer.
 • Svensk Energi / EBR: Riktlinjer och rekommendationer som täcker eldistribution och katodiskt skydd i elförsörjningssystem.
 • Svenska Petroleum och Biofuel Institutet (SPBI): Riktlinjer och bestämmelser för katodiskt skydd i bränsledistributionsanläggningar.
 • Transportstyrelsen: Eventuella riktlinjer som reglerar katodiskt skydd för maritima strukturer och fartyg.
 • Svenskt Vatten: Rekommendationer och riktlinjer för katodiskt skydd av vattentillförselsystem och avloppsanläggningar.
Fil 1.pdf Beskrivning av fil 1
Ladda ned
Fil 2.docx Beskrivning av fil 2
Ladda ned
Fil 3.png Beskrivning av fil 3
Ladda ned
Fil 4.xls Beskrivning av fil 4
Ladda ned
Fil 5.mp3 Beskrivning av fil 5
Ladda ned

Vanliga frågor om katodiskt skydd

Vad är katodiskt skydd?

Katodiskt skydd är en metod för att skydda metaller från korrosion genom att göra metallen till en katod i en elektrokemisk cell.

Hur fungerar katodiskt skydd?

Genom att applicera en extern strömkälla som är mer negativ än den korrosiva potentialen hos metallen, neutraliseras korrosionsprocessen.

Var används katodiskt skydd?

Katodiskt skydd används ofta i marina miljöer, rörledningar, oljeplattformar och andra strukturer där metaller är utsatta för korrosion.

Är katodiskt skydd säkert?

Ja, när det används korrekt är katodiskt skydd en säker och effektiv metod för att förhindra korrosion.

Vad kostar katodiskt skydd?

Kostnaden för katodiskt skydd varierar beroende på projektets storlek, material och arbetskraft som krävs. Det är bäst att kontakta en specialist för en exakt offert.

Hur länge varar katodiskt skydd?

Livslängden för katodiskt skydd beror på systemets design och underhåll. Regelbunden övervakning och underhåll kan förlänga systemets livslängd.

Kan jag installera katodiskt skydd själv?

Installation av katodiskt skydd bör utföras av kvalificerade tekniker, eftersom felaktig installation kan leda till bristande skydd.

Hur vet jag om mitt katodiska skydd fungerar korrekt?

Regelbunden inspektion och övervakning av en kvalificerad tekniker är nödvändig för att säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Vilka material kan skyddas med katodiskt skydd?

De flesta metaller som är mottagliga för korrosion, som stål och aluminium, kan skyddas med katodiskt skydd.

Vad är skillnaden mellan offeranod och Påtryckt ström i katodiskt skydd?

Offeranod använder en mer aktiv metall som "offrar" sig för att skydda den primära metallen, medan Påtryckt ström använder en extern strömkälla för att ge skydd. Båda metoderna har sina egna fördelar och användningsområden. Oftast finns där en ekonomisk eller praktisk avvägning att ta hänsyn till.

 • SS-EN 15257: Katodiskt skydd – Kompetensnivåer och utbildningskrav för katodiskt skyddspersonal.
 • SS-EN 12696: Katodiskt skydd av stål i betong.
 • SS-EN 14505: Katodiskt skydd av komplexa strukturer.
 • SS-EN ISO 15589-1: Petroleums- och naturgasindustrier – Katodiskt skydd för rörledningssystem.
 • SS-EN ISO 15589-2: Petroleums- och naturgasindustrier – Katodiskt skydd för offshore-rörledningssystem.
 • SS-EN ISO 13174: Katodiskt skydd för hamnstrukturer.
 • Svensk Energi / EBR: Riktlinjer och rekommendationer som täcker eldistribution och katodiskt skydd i elförsörjningssystem.
 • Svenska Petroleum och Biofuel Institutet (SPBI): Riktlinjer och bestämmelser för katodiskt skydd i bränsledistributionsanläggningar.
 • Transportstyrelsen: Eventuella riktlinjer som reglerar katodiskt skydd för maritima strukturer och fartyg.
 • Svenskt Vatten: Rekommendationer och riktlinjer för katodiskt skydd av vattentillförselsystem och avloppsanläggningar.
STOPAQ Calculator

STOPAQ Calculator

Steg 1: Välj ditt applikationsområde

Snabblänkar

Populära eller ofta efterfrågade dokument och verktyg

Coating kalkylator - System

Skyddskalkylator - Katodiskt skydd

Nedladdningsbibliotek - CAD,BIM,PDF

EasyQote_brochure_lr

Vi förhindrar korrosion, garanterat.

Korrosionsgruppen, med huvudkontor i Ramlösa, Helsingborg, är en av Skandinaviens ledande leverantörer av korrosionsskydd sedan 1989. Vi skyddar metaller från korrosion inom områden som marin, industri och rörledningar. Med över 30 års erfarenhet erbjuder de högkvalitativa material, installationer och expertis, och garanterar rostfria, mätbara resultat. Vi arbetar både nationellt och internationellt för att leverera omfattande lösningar.

Behöver du hjälp eller rådgivning? Boka ett teams-möte, på dina villkor.