Fjärrövervakning

Hur fungerar digital övervakning av korrosionsskydd?

Digital övervakning av korrosionsskydd används för att övervaka och kontrollera korrosionsprocessen på olika typer av material och strukturer, exempelvis byggnader, broar, rörledningar och fartygsskrov. Syftet med denna typ av övervakning är att förebygga eller minska korrosionsskador och förlänga livslängden för de skyddade objekten.

Läs mer om denna teknik genom att ladda ner vår PDF eller läsa vår snabbguide.

Se vår snabbguide om digital övervaking av korrosionsskydd

1. Installation av korrosionsskydd:

Processen inleder med att korrosionsskyddssystemet installeras på den struktur eller yta som ska skyddas.

2. Placering av sensorer:

Sensorer placeras strategiskt på de skyddade ytorna för att mäta och övervaka olika parametrar som påverkar korrosionsprocessen. 

3. Datainsamling:

Sensorerna samlar kontinuerligt in data om de övervakade parametrarna. 

4. Datavisualisering och analys:

Den insamlade datan bearbetas och presenteras vanligtvis i realtid genom ett användargränssnitt. Detta möjliggör för operatörer och tekniker att övervaka korrosionsförhållandena och identifiera eventuella avvikelser eller potentiella problem.

5. Larm och varningar:

Om systemet upptäcker någon oroande korrosionsaktivitet eller avvikelse från de fördefinierade tröskelvärdena genereras larm eller varningar. Detta gör det möjligt att snabbt agera och vidta åtgärder för att förebygga eller minska eventuella skador.

6. Underhåll och inspektion:

Digital övervakning underlättar även planeringen av underhålls- och inspektionsaktiviteter. Genom att analysera den insamlade datan kan man identifiera områden som kräver särskild uppmärksamhet och vidta åtgärder i tid för att undvika större korrosionsskador.

Sammanfatting:

Korrosionsgruppen erbjuder ett omfattande fjärrövervakningssystem för katodiskt skydd.

Detta möjliggör effektiv hantering av korrosion och säkerställer en trygg miljö.

Med avancerad teknologi, realtidsuppdateringar och kontinuerlig datainsamling, kan operatörerna optimera verksamheten och minimera korrosionsrelaterade risker.

Systemets nyckelfunktioner inkluderar beröringsskärm, mätstyrning, fjärråtkomst och kalibreringscell. Dessa, tillsammans med fördelarna av avancerad korrosionskontroll som är realtidsdata, säkerhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet, gör det till en värdefull lösning för infrastrukturer som behöver långvarigt skydd mot korrosion.

Vill du prata mer om hur du kan övervaka ditt korrosionskydd digitalt?

Kontakta oss via formuläret nedan, så hör vi av oss.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.