Skip to content
  • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
  • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
  • English

ICCP Fartyg

ICCP Fartyg

ICCP ANODER FARTYG

Två typer av anoder används huvudsakligen på fartyg med ICCP-system: utanpåliggande och inerta anoder. Dessa är vanligtvis fixerade i linje med skeppssidan.

Utanpåliggande anoder ger en stor fördel när det kommer till lågt motstånd för skyddsströmmen. Nackdelen är att kroppen är utsatt på fartygssidan och lätt kan utsättas för mekanisk skada.

Vi kan erbjuda våra kunder både linjära och runda ICCP-anoder.

ICCP Anoder

Två typer av anoder med påtryckt ström används mest frekvent på fartyg: Ut omliggande och infällda, dessa är fastmonterade utmed fartygssidorna.

ICCP Systemet

Aquamatic® systemet innehåller flera anoder, referenselektroder och en transformatorns likriktare / styrenhet. En ritning av en typisk installation som

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications