Hamn & Onshore

Kaj/Hamn

Korrosionsskydd för hamnapplikation

Rörledningar i mark

Korrosionsskydd för rörledningar

Kondensor/Värmeverk

Korrosionsskydd för kondensorer & värmeverk.

Lagringstankar

Korrosionsskydd för lagringstankar

Kraftverk/Energiförsörjning

Korrosionsskydd för kraftverk/energiförsörjning

Processindustri

Korrosionsskydd för processindustri

Reningsverk

Korrosionsskydd för reningsverk

Raffinaderier

Korrosionsskydd för raffinaderier

Armering i betong

Korrosionsskydd för armering i betong

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ