Armeringibetong

Katodisktkorrosionsskydd med påtrycktström

Katodiskt skydd på armoring i betong

Korrosion av metallkonstruktioner i betong, grundar sig i betongens karaktär. De faktorer som är av störst betydelse är porositeten, att den är sprickfri och att betongskiktet över metallen är tillräckligt tjockt. Vanligtvis, vid en god betongkvalité med en god tjockleck, passiviseras armeringen och korroderar ej/eller mycket långsamt.

För liten tjocklek och densitet av betongen tillsammans med andra faktorer såsom salt, saltvatten och föroreningar kan leda till att armeringens passivitet blir bruten och därmed börjar korrodera. Detta kan med stor fördel förhindras med katodiskt korrosionsskydd.

Användningsområden:

  • Broar
  • Krönbalk
  • Kajkonstruktioner
  • Kylvattentunnlar
  • Större fundament
  • Parkeringsgarage

Material:

  • Varierar mellan olika objekt.
  • Vanligt förekommande är Titananoder

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ