Kaj / Hamn

Harbour

Kaj / Hamn

Att lämna hamnspont oskyddad är både farligt och kan innebära stora reparationskostnader. Då nyckelinfrastruktur i hamnar och under kaj, ofta förlitar sig på stål, är dom ofta utsatta för korrosion. Detta kan undvikas enkelt genom att installera ett katodiskt korrosionsskydd.

Korrosionsgruppen har designat, installerat och levererat katodiskt skydd i över 30 år och levererar alltid följande:

  • Rätt design/utformning
  • Rätt dimensionering
  • Rätt dokumentation
  • Service och verifikation

Varför katodiskt korrosionsskydd i hamnar?

Användning av rätt korrosionsförebyggande åtgärder kommer att signifikant förlänga livslängden på skyddade objekt. Detta kommer inte enbart motivera den initiala investeringen för ett skydd, detta kommer även att eliminera alla eventuella reparationskostnader relaterade till korrosion på sponten. Detta innebär att ingen spontning behöver ske på många många många år.

Katodiskt skydd med påtryckt ström

Hur funkar ett skydd med påtryckt ström på spont och pålar i hamn?

Katodiskt korrosionsskydd i specifika havsmiljöer såsom hamnar m.m, designas alltid utefter varje enskilt fall. I vissa fall förekommer det i Sverige att vattnet är väldigt bräckt och därmed innehar en mycket sämre konduktivitet/högre motstånd och således behöver system med påtryckt ström istället för offeranoder. Offeranoder har en begränsad strömkapacitet, där ett system med påtryckt ström inte har det.

Typisk installation för skydd i hamnar:

  • Monterat direkt på spont
  • Monterat på sjöbotten (om tillåtelse finns, detta tillåter färre anoder att skydda en större yta)

Offeranoder

Enkel men effektiv metod för att förhindra korrosion på hamnspont och pålar i hamn.

Hur funkar ett system med offeranoder i en hamn?

Ett katodiskt korrosionsskydd med offeranoder blir designat likt ett ICCP system utifrån de förutsättningar som finns på plats, tillsammans med krav på livslängd och andra faktorer. Designad livslängd brukar vara mellan 15-30 år.

Att installera offeranoder i en hamn kräver i de flest fall ett litet team av dykare, som vattenblästrar ytorna där anodfästena skall fästas. Fästen och bultar levereras utifrån specifikation från Korrosionsgruppen.

Korrosionsgruppen AB designar, levererar och installerar offeranoder med dykarteam från början till slut. Vi tar hand om hela processen!

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ