Kondensor/Värmeverk

Katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström för kondensorer

Katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström används mer och mer till Värmeverk och kondensorer när motståndet i omgivande elektrolyt (vatten) oftast är lite högre än normalfallet. Högre temperaturer och komplexa strukturer ställer högre krav på skyddssystemet och skapar en miljö där ett system med ström klarar förutsättningarna bättre än offeranoder.

Inre skydd för kondensorer och värmeverk som påverkas av vatten har varit och numera blivit en ”lifesaver” när det kommer till underhållsfrihet och en betydande längre livslängd.

Fördelar:

  • Lång livslängd
  • Mer miljövänligt
  • Inget eller lite underhåll
  • Stora ekonomiska fördelar. Behåll, byt inte ut.
  • Stoppar korrosion helt, inget utbyte pga korrosion behövs!

Våra kunder refererar ofta till våra skyddssystem i sina kondensorer eller värmeverk som pålitliga och kostnadsbesparande system. Inte enbart för deras driftsäkerhet, men även för de enorma besparingar de gör varje år på grund av minskad/ingen korrosion.

mjukjärn offeranod kondensor

Offeranoder

Användningsområde:

Skydd av tubplåtar, kopparrör och vändkammare. Kondensorer kräver ofta både skydd med påtryckt ström och skydd med offeranoder (mjukjärn) i syfte att bilda en skyddande film. Utformning och material varierar från objekt till objekt. Kontakta gärna en i vår personal för rådgivning.

Material:

Offeranoder eller system med påtryckt ström

  • Zink
  • Aluminium
  • Magnesium
  • ICCP anoder
  • Soft iron anoder

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ