Kraftverk/Energiförsörjning

Katodiskt korrosionsskydd med på påtryckt ström

Rör och kanaler för kylvatten är kritiska för kraftverk, kärnkraft och kraftstationer. Dessa får under inga omständigheter sluta att fungera. Vattenledningar för brandbekämpning är också av stor vikt vid dessa anläggningar.

Dessa områden är ofta utsatta för kraftiga korrosionsangrepp om dom inte aktivt skyddas. Korrosionsgruppen AB har mer än 30 års erfarenhet av arbete med katodiskt skydd på kraftverk, kärnkraftverk och diverse energianläggningar.

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan öka livslängden på era investeringar. Både för ekonomin och miljöns skull!

För rostar det, så kostar det!

Användningsområden:

  • Vattenledning för kylvatten
  • Armering i betong
  • Brandvattenledning
  • Diverse metallobjekt

Prata med en expert om skyddsmöjligheter för just din anläggning.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ