Lagringstankar i mark (yttre skydd)

storage tank below ground

Lagringstankar i mark (yttre skydd)

Lagringstankar I mark kan effektivt skyddas mot korrosion, likt rörledningar i mark. Dessa två områden delar i många fall samma utmaningar och fördelar. Både förvaringstankar och rörledningar är ofta belägna nära byggnader och anlagda med väldigt begränsat utrymme. Detta medför större risker för accelererad korrosion på grund av läckströmmar m.m. Korrosionen kan på ett säkert och effektivt sätt släckas ut med 1 av nednastående system.

Katodiskt skydd med påtryckt ström

System med påtryckt ström används mest frekvent till rörledningar i mark eller lagringstankar under mark. Oftast väljs lämpligt alternativ ut genom beräkning av ekonomiska faktorer och önskad livslängd samt geografiska förhållanden.

Användningsområde:

I högresistiva jordar och permanenta skydd

Fördelar:

  • Lång livslängd
  • Miljövänligare än nybyggnation, bevara och bespara!
  • Mindre eller inget underhåll
  • Stora ekonomiska fördelar
  • Förhindra korrosion helt!

Offeranoder

Användningsområde:

I lågresistiva jordar och i tillfälliga katodiska skydd

Material:

Magnesium Anode

1,5V med backfillmix av bentonit
Kabel : 5M + valfri längd

Fördelar:

  • Lägre startkostnad
  • Snabbt!
  • Förhindra korrosion helt!

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ