Skip to content
  • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
  • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
  • English

Lagringstankar ovan jord (inre skydd)

tanks

Lagringstankar ovan jord (inre skydd)

Inre skydd för lagringstankar ovan jord

Offeranoder

Användning:

Offeranoder används inuti tanken av antingen magnesium eller zink. Magnesium används vanligen till lagringstankar som lagrar vatten eller ej brandfarliga vätskor. zink används mest frekvent till tankar som lagrar bensin/diesel.

Material:

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications