Skip to content
 • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
 • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
 • English

Processindustri

ICCP(Impressed Current Cathodic Protection)

På grund av höga temperaturer och höga flödeshastigheter lider processindustrin vanligtvis kraftigt av korrosion.

Med rätt design och strategi kan nästan alla korrosionsproblem förebyggas.

Användningsområden:

 • Kylvattenledningar
 • Armering i betong
 • Brandvattenrör
 • Behandlingsprocesser
 • Vattenrör

Offeranoder

I delar där det krävs en mindre skyddström (m.m) kan offeranoder användas till följande användingsområden:

 • Kylvattenrör
 • Brandvattenrör
 • Maskinprocesser
 • Vattenledningar
 • Rensverk

Material:

Vanligt förekommande offeranoder till processindustri:

 • Högtemperaturanoder (zink)
 • Mjukjärn
 • Magnesium

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications