Processindustri

ICCP(Impressed Current Cathodic Protection)

På grund av höga temperaturer och höga flödeshastigheter lider processindustrin vanligtvis kraftigt av korrosion.

Med rätt design och strategi kan nästan alla korrosionsproblem förebyggas.

Användningsområden:

 • Kylvattenledningar
 • Armering i betong
 • Brandvattenrör
 • Behandlingsprocesser
 • Vattenrör

Offeranoder

I delar där det krävs en mindre skyddström (m.m) kan offeranoder användas till följande användingsområden:

 • Kylvattenrör
 • Brandvattenrör
 • Maskinprocesser
 • Vattenledningar
 • Rensverk

Material:

Vanligt förekommande offeranoder till processindustri:

 • Högtemperaturanoder (zink)
 • Mjukjärn
 • Magnesium

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ