Raffinaderier

Katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström

Till skillnad från Kärnkraftverk/kraftverk som kräver stora ledningar för till exempel vatten, förekommer det fler men mindre rör på raffinaderier. Dessa kan vara för brandbekämpning, restprodukter, produkter med mera.

Raffinaderier stöter ofta på korrosionsproblem ovan och under mark. Under mark räcker oftast en god coating och ett bra katodiskt korrosionsskydd. Ovan mark krävs det ofta mer specifika coating lösningar för att tillgodose behovet av fullgott korrosionsskydd av rörledningar.

Användningsområden:

  • Lagringstankar ovan och under mark
  • Rörledningar för restvatten, produkter och brandvatten.
  • Pumpar (i och utanpå) med mera.

Material:

Material varierar mellan skyddsobjekt och aktuell miljö, men vanliga är:

  • ICCP anoder (MMO, TITAN eller KIESELJÄRN)

Offeranoder

Offeranoder på raffinaderier finns ofta placerade i tankar, pumphus, pumpar samt rörledningar i vatten eller jord.

Korrosionsgruppen AB har designat, producerat och levererat offeranoder till hela världen i över 30 år. Vi har stor erfarenhet av speciella applikationer och användningsområden.Hör av dig till någon av våra rådgivare för mer information.

Material:

  • Zinkanoder (high-temp)
  • Magnesiumanoder
  • Mjukjärnsanoder

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ