Rörledningar i mark

Jordförlagd ledning

Varför utsätts jordförlagda ledningar av metall för korrosion och varför behöver dom skyddas?

Begravda stålledningar för transport av gaser och råolja, saltlösning och kemiska produkter måste vara katodiskt skyddade mot korrosion enligt tekniska föreskrifteroch lagar.Den katodiskaskyddsprocessenanvänds också för att förbättra driftsäkerheten och ekonomin hos gasdistributionsnät och i distansledningar för vatten och värme. Särskilda åtgärder är nödvändiga när det kommer till anslutande rör / kopplingar som transporterar elektrolytiskt ledande media eller befinner sig i en elektrolyt ( jord, vatten, lera, betong ).

Vattenledningar och fjärrkyla/värme är 3 vanliga rörområden som ofta är kraftigt påverkade av korrosion. Korrosionsgruppen AB har sedan 30 år tillbaka designat och levererat kompletta skydd till dessa ledningstyper med framgångsrikt resultat.

Om du är ett mindre företag eller en privatperson som vill köpa direkt online. Då kan du köpa anoder för rörledning i vår onlinebutik. Vi erbjuder kvalitet till rätt pris. Naturligtvis, även leverans till din dörr.

Fördelar med katodiskt skydd på rörledningar:

 • Ekonomisk besparing genom förlängd livslängd, bara en liten del kontra nyanläggning
 • Miljövänligare då ingen nybyggnation krävs
 • Inga mer korrosionsrelaterade läckage
 • Inga mer skador, innebär inget mer grävande!

Vanliga typer av rör typer som skyddas med katodiskt korrosionsskydd:

 • Gjutjärn
 • Segjärn
 • Rostfrittstål
 • Betongrör

Katodiskt skydd med påtryckt ström

Katodiskt skydd med påtryckt ström för rörledningar i mark/vatten

Applikationsområden

 • Gasledningar
 • Vattenledningar / Fjärrkyla
 • Avloppsledningar
 • Skyddsrör

Fördelar

 • Skydda mer än 10 km ledning med en liten anodbädd (4-6 anoder)
 • Kostnadseffektivt
 • Lång livslängd, 30-40 år
 • Lätt att upptäcka och lokalisera coatingskador

Offeranoder för rörledning I mark

Applikationsområde

Katodiskt skydd med offeranoder på rörledning i mark lämpar sig alldeles utmärkt när en högkonduktiv media omgiver röret, alternativt som ett tillfälligt skydd vid läckor på vattenledningar med mera.

Material:

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ