Korrosionsbloggen

Hybrid Corrosion Protection

Hybridkorrosionsskyddssystem för förspända betongbroar

Många armerade betongkonstruktioner har korrosionsskador. Orsakerna inkluderar saltinträngning på grund av applicering av avisningssalter under vinterunderhåll, exponering för marina miljöer och kolsyrning av betongen.

TRADITIONELLA KORROSIONFÖRFÖRINGSMETODER FÖR BETONG

Korrosion är en elektrokemisk process och användningen av elektrokemisk teknikbehandling har som sådan varit mycket populär. Traditionella behandlingar såsom imponerat strömkatodiskt skydd (ICCP) kräver att en konstant ström passerar genom betongen för att stoppa korrosionsaktivitet och hindra dess framtida utveckling. För förstärkt betongarmering finns det emellertid risker för vätebritning av stålet om den applicerade polariseringen inte kontrolleras strikt. (Läs mer i en introduktion till vätgasbristning.)

BEHOVET FÖR HYBRID KORROSIONSKYDD

Standarder hanterar sådana risker genom att begränsa den inducerade förändringen i potentialen för stålarmeringen genom att minska mängden väte som genereras som ett resultat av vattenhydrolys under tillämpningen av en elektrokemisk behandling såsom ICCP. Men risken för tillgångsägaren kvarstår under långvarig användning av ett ICCP-system eftersom övervakning och justeringar vanligtvis utförs endast med årliga intervaller och detta kanske inte är tillräckligt.

Ett alternativt tillvägagångssätt för att minska denna risk skulle vara att tillämpa en kort imponerad strömbehandling som levererats med hjälp av en extern likströmsförsörjning för att återalkalisera korrosionsställena och tillhandahålla korrosionsskydd på lång sikt med hjälp av galvaniskt korrosionsskydd. Denna kombination av elektrokemiska behandlingar är mer allmänt känd som hybridkorrosionsskydd.

Fördelarna med att använda hybridkorrosionsskydd inkluderar:

  1. Kombinera kraften i ett traditionellt elektrokemiskt system för att stoppa korrosionsaktivitet med enkelhet och låga underhållskrav för galvanisk teknik
  2. Korrosionsaktivitet arresterades omedelbart genom en tillfällig energifas
  3. Övergripande lägre risker för vätebritning
  4. Inget behov av permanenta kraftförsörjningar och tillhörande årliga underhållskostnader
  5. Det reducerade åtkomstkraven för installation och övervakning
    Framtida återaktiveringsfunktioner
  6. Det minskade avsevärt riskerna för elektriska kortslutningar