Korrosionsbloggen

Cathodic protection

Katodiskt skydd under vattenlinjen (fartygsskrov)

I det här inlägget gör vi ett “djupt dyk” i katodiskt skydd under vattenlinjen. Främst beträffande fartygets och fartygens skrov

Det skulle vara nästan omöjligt att katodiskt skydda ett skrov som inte är belagt på grund av kravet på skyddsström och strömfördelning. Utöver detta måste det finnas ett elektriskt isolerande skikt mellan stålväggen och antifoulingbeläggningen för att kväva den elektrokemiska reduktionen av toxiska metallföreningar.

Det finns en tydlig skillnad mellan fullständigt och partiellt skydd av ett under vattenområde, vilket beror på omfattningen av det skyddade föremålet.

Delvis skydd beskrivs vanligtvis för att skydda båtens akter. Detta är särskilt hotat på grund av det höga flödet och luftning och bildning av celler på fästen. (som propellern och rodret). Partiellt skydd kan också utvidgas till bågen, som också är föremål för höga flöden.

Fullständigt skydd för fartyg med galvaniska anoder eller imponerad ström blir allt viktigare eftersom fler skador på beläggningen på grund av mekaniska skador blir allt vanligare.

I alla fall med partiella eller totala skrov av aluminium eller rostfritt stål måste skyddas av katodiskt skydd. Höglegerade stål med över 20% krom och 3% molybden är inte undantag, eftersom de är mycket benägna att korrodera under beläggningarna.

Jag hoppas att detta gjorde vissa saker mycket tydligare!

Ps. Vi upplever fler och fler kunder som säger att de har rekommenderats att använda aluminium-anoder oftare. Vi vill ta fram en vänlig påminnelse om att: Valet av anoder bygger inte bara på vilken typ av anod som är mer hållbar eller inte. Flera faktorer spelar in som: Typ av vatten, total yta på skrovet och så vidare.

Vänligen kontakta dig om du vill veta mer.