Korrosionsbloggen

Blog image

Korrosion Pa Hamnspont, Nedgjuten Kronbalk

Stålponton i kajen

Ursprungligen är det möjligt att stoppa eller försena korrosionens framsteg på både nya och äldre skyddsföremål.

Stålpontoner i kajplatser skyddas effektivt av katodiskt korrosionsskydd. På västkusten och i Östersjön används ofta offeranoder. Norr om Gävle används normalt korrosionsskydd med applicerad ström eftersom vattnets resistivitet är så hög.

Vid utformning bestäms ytan först av skyddsobjektet och resistiviteten i vattnet. Baserat på detta avgörs om offeranoder eller katodiskt skydd med applicerad ström ska installeras. Resistiviteten kan t.ex. skiljer sig väsentligt om skyddsobjektet är i munningen på vattendrag eller om det finns någon utströmning av förorenat vatten. Om applicerad ström väljs fortsätter en provpolarisering. Därefter bestäms anoddesign, material och antal och strömkälla. Vid montering av katodiskt skydd på kajen måste man bland annat komma ihåg att anoderna måste monteras ordentligt eftersom hav och is kan påverka anodens och eventuella kablarnas infästning. I ett galvaniskt skydd (offeranod) används aluminium normalt på västkusten och upp till Gävle.

Flytande broar, armering i betong, flottörer, stålhögar, hopptorn, bojar, dyk, rör och andra metallkonstruktioner kan också skyddas med katodiskt skydd. Alla strukturer i en elektriskt ledande elektrolyt som vatten, jord eller betong har förutsättningar för skydd.

Läs mer om hur vi skyddar stålkonstruktioner i vatten här!