Korrosionsskydd för rörledningar i & ovan mark

Rörledning i mark

Varför utsätts jordförlagda ledningar för korrosion?

Dessvärre är korrosion ett vanligt vardagsproblem som kan uppstå av följande anledningar:

 • Fuktighet
 • Mekanisk skada
 • Kemisk exponering
 • Ålder
 • Vibrationer

och varför behöver dom skyddas?

Begravda stålledningar för transport av:

 • Gaser
 • Råolja
 • Saltlösning
 • Kemiska produkter

måste vara katodiskt skyddade mot korrosion enligt tekniska föreskrifter och lagar.

Den katodiska skyddsprocessen används också för att förbättra driftsäkerheten och ekonomin hos gas distributionsnät och i distansledningar för vatten och värme. Vattenledningar och fjärrkyla/värme är tre vanliga rörområden som ofta är kraftigt påverkade av korrosion.

Vilka metoder finns det för att förhindra korrosion på rörledningar i mark?

Vi på korrosionsgruppen erbjuder två lösningar för att förhindra korrosion på rörledningar i mark

Rörledning i mark

Korrosionsskydd med offeranoder:

Offeranoderna placeras strategiskt på rörledningarna och ansluts till dem. Det är viktigt att säkerställa en god elektrisk kontakt mellan offeranoden och rörledningen så att korrosionsskyddet fungerar effektivt.

Det är viktigt att notera att offeranoder inte är en universell lösning och kräver noggrann planering och underhåll. Om du har rörledningar i marken och oroar dig för korrosion, är det bäst att samråda med experter inom korrosionsskydd för att bestämma den mest lämpliga strategin för din specifika situation.

Kontakta oss redan idag för mer information.

 

Korrosionsskydd med ICCP:

Impressed Current Cathodic Protection (ICCP), eller påtryckt ström på svenska, är en mer avancerad metod för att skydda rörledningar i mark från korrosion jämfört med offeranoder. Det här är en teknik som använder en externt kontrollerad elektrisk ström för att förhindra korrosion.

Vill du läsa mer om denna metod?

Fördelar med katodiskt skydd på rörledningar:

 • Ekonomisk besparing genom förlängd livslängd, bara en liten del kontra nyanläggning
 • Miljövänligare då ingen nybyggnation krävs
 • Inga mer korrosionsrelaterade läckage
 • Inga mer skador, innebär inget mer grävande!

Vanliga typer av rör typer som skyddas med katodiskt korrosionsskydd:

 • Gjutjärn
 • Segjärn
 • Rostfrittstål
 • Betongrör

Korrosionsskydd på rörledningar ovan mark

Coating av rörledning med STOPAQ wrappingband

I denna video får ni en inblick på hur det kan se ut när man applicerar den miljövänliga produkten STOPAQ wrappingband på en rörledning. STOPAQ wrappingband erbjuder en pålitlig lösning för att skydda och täta dina installationer. Med dess användarvänlighet, flexibilitet och motståndskraft erbjuder detta wrappingband ett effektivt korrosionsskydd och vattentätning för olika industrier och applikationer.

Ladda ner vår produkt broschyr för att läsa mer om produkten och dess egenskaper.

Förläng livslängden
X
3X så lång livslängd jämfört med tradiotionella färgsystem
Cirka
%
Minskning av koldioxid
Mer än
%
Avfalls reducering, ingen blästring krävs.
Minska dina koldioxid utsläpp
X
Minska dina utsläpp rejält, vi gör skillnad.

Vill du veta mer om våra tjänster, eller komma i kontakt med oss angående ett projekt?

Kontakta oss via formuläret , så hör vi av oss så fort så möjligt.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Korrosionsgruppen AB är sedan 1989 specialiserat på katodiskt korrosionsskydd, med över 30 års erfarenhet är vi en trygg partner.

Corrosion
TRANSQ
display