Varför drabbas förvaringstankar av korrosion?

Det finns flera anledningar till att förvaringstankar drabbas av korrosion.

Detta kan vara exponering för atmosfäriska förhållanden, kemiska exponeringar, mekaniska skador, felaktigt undehåll, läckage eller kondens.

Vad kan korrosion orsaka för problem?

 • Läckage
 • Skador på infrastruktur
 • Markförorening
 • Ekonomiska förluster
 • Hälsorisker
 • Brand- och explosionsrisk

Hur kan vi då förhindra korrosion på förvaringstankar?

Tankar i mark

Offeranoder

Offeranoder används i lagringstankar som är nedgrävda under marken för att förhindra korrosion och förlänga tankens livslängd.

Användningsområde:

I lågresistiva jordar och i tillfälliga katodiska skydd.

Fördelar

 • Lägre startkostnad
 • Snabb installation
 • Förhindrar korrosion helt
 • Kostnadsbesparing
 • Ökad driftsäkerhet

 

Katodiskt skydd med påtryckt ström

System med påtryckt ström används frektvent till lagringstankar under mark. Oftast väljs lämpligt alternativ ut genom beräkning av ekonomiska faktorer och önskad livslängd samt geografiska förhållanden.

Användningsområde:

I högresistiva jordar och permanenta skydd

Fördelar: 

 • Lång livslängd
 • Miljövänligare än nybyggnation, bevara och bespara!
 • Mindre eller inget underhåll
 • Stora ekonomiska fördelar
 • Förhindra korrosion helt!

 

Tank ovan mark

Fördelarna med korrosionsskydd

Förläng livslängden
år
Beräkna ditt skyddbehov och få skydd i upp till 100 år
Kostnads besparing
%
Minskning av underhållskostnader
Ökad säkerhet
%
Bevara metallens kvalité
Minska dina koldioxid utsläpp
X
Minska dina utsläpp rejält, vi gör skillnad.

Korrosionsskydd för tankar ovan mark

Coating av förvaringstankar med STOPAQ wrappingband

STOPAQ® Wrappingband

STOPAQ® Wrappingband är en serie korrosionsskyddande självhäftande förband med extrem vidhäftningsförmåga på stål och olika ytskikt (PE, flytande epoxy och FBE).

Användningsområde:

STOPAQ® används på stålkonstruktioner ovan mark, i mark och vatten.

Fördelar: 

 • Snabb och enkel att applicera
 • Förbandet har ”flytande” egenskaper – formar sig efter ojämnheter
 • Tränger in i de finaste porerna av skyddsgodse
 • Ingen blästring behövs, stålborstning tillräckligt
 • Katodiskt skydd av stålrör påverkas ej
 • Miljövänlig och giftfri

 

Lagringstankar

Vill du veta mer om våra tjänster, eller komma i kontakt med oss angående ett projekt?

Kontakta oss via formuläret , så hör vi av oss så fort så möjligt.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.