Korrosionsskador på vatten och avloppsledningar

Korrosionsskador på vatten- och avloppsledningar är ett stort problem som medför stora kostnader, driftsavbrott och negativ påverkan på miljön. Korrosion uppstår inte bara på oskyddade järnrör utan förekommer även på ledningar med coating, t ex där coatingen är skadad samt på rostfria rör om omgivningen har lågt pH-värde och där klorider är närvarande.

 

Lyckligtvis finns det effektiva metoder för att förebygga korrosionsskador och minska risken för kostbara skador och läckage. En av de mest effektiva metoderna är katodiskt skydd, ofta i kombination med olika typer av coating på rörledningen. Regelbundna inspektioner och underhåll hjälper till att identifiera och hantera potentiella risker och underlättar att identifiera var man bör installera eller uppgradera korrosionsskyddet. När man har ett katodiskt korrosionsskydd installerat bör detta årligen kontrolleras via potentialmätning. I övrigt är katodiskt skydd så gott som underhållsfritt. Genom att vidta förebyggande åtgärder kan man förhindra korrosionsskador vilket kommer öka säkerheten och tillförlitligheten i ditt vattendistributionssystem.

Kontakta oss via formuläret nedan, så hör vi av oss.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.