Magnesium I Aterfyllning

Prepackaged-Magnesium Anodes with Backfill for Cathodic Protection

Magnesium i återfyllning

Av allt tillgängligt anodmaterial är magnesium den som har den högsta driven spänningen. På grund av detta används magnesiumanoder med fördel i jord och vatten med hög resistivitet.

Normalt används två olika kvaliteter, standardpotential (1,5V) och hög potential (1,7V). När anoderna är avsedda för landinstallation levereras de som standard med en återfyllningsblandning av bentonit samt 5 m lång röd XLPE / PVC 6mm2-kabel.

Kabelförbindelsen är inbäddad i epoxi.

Magnesium in backfill table

Återfyllning: Gips 75%, Bentonit 20%, Natriumsulfat 5%

Magnesium in backfill table

Ansökan:

Tillfälliga katodiska skyddssystem:

 • Den höga strömmen av magnesium i havsvatten hjälper till att uppnå polarisering snabbt. Denna lösning används ofta när det ursprungligen monterade zink- eller aluminiumsystemet misslyckas för att ge tillräckligt med ström för polarisering.
 • Tillfälligt skydd av mark och andra rörledningar under konstruktion och före aktiveringen av det imponerade nuvarande systemet. Anoderna kan enkelt installeras i rörgräven när konstruktionen fortskrider; ytterligare utgrävning krävs inte.
 • Avskalning av tankar. Den höga potentialen och följaktligen väteutvecklingen vid katoden leder till snabbt avlägsnande av ytskalan.
 • Externt skydd av fartygsskrov när de är i färskt eller brackvatten. Detta består ofta av anoder upphängda över fartygens sidor.

Permanenta katodiska skyddssystem:

 • Urbana landrör, där många små och enskilda cp-system behövs.
 • Serviceledningar till inhemska och kommersiella lokaler. För rör med liten diameter och kort längd är den erforderliga strömmen mycket låg vilket innebär att anodens förbrukningshastighet också är låg.
 • Rörledningar inom flodkorsningar. Ofta dämpad för tyngre korrosion.
 • Yttre ytor på begravda lagringstankar i aggressiva miljöer
 • Inre ytor på vattentankar och reningsverk. Avlagringarna är icke-toxiska och magnesiumanoder kan användas i dricksvattensystem.
 • Ytterligare skydd i dåligt skyddade områden för rörledningar med imponerade nuvarande CP-system, ofta på grund av beläggningsskador.
 • Skyddet av korta stål / järnrörlängder eller rördelar (flänsar, ventiler etc.) i icke-metalliska rörsystem. Vissa slutanvändare kräver användning av katodiskt skydd på alla begravda metallanläggningar.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ