Offshore

Offshore Marine

Offshore

Korrosionssgruppen designar, installerar och levererar katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström(ICCP), offeranoder och elektrolytiska antifoulingssystem till offshore-industrin.

Undervattenskonstruktion

Undervattensstrukturer kan lätt skyddas med offeranoder, vilket ökar designens livslängd, drifttid och sänker underhållskostnaderna.

Sjökabel

Sjökablar måste tåla många års exponering för elementen. Kablar i marina miljöer kan effektivt skyddas med katodiskt skydd.

Pontoner/pråmar

Offeranoder kan enkelt appliceras på pontoner och pråmar, vilket förhindrar korrosion på metallvattendelar under vattnet.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ