Pontoner/pråmar

Offshore Pontoons Barges

Pontoner/pråmar

Katodiskt korrosionsskydd avseende pontoner, pråmar eller bojar.

Offeranoder är sedan länge standard på pontoner, pråmar eller bojar av metall. Offeranoder kan monteras vid nybyggnation eller i efterhand. Anoderna korroderar istället för pontonen och ger den därmed en ökad livslängd. Med rätt anoder och design behöver pontonen, pråmen eller bojen inte bytas ut. Det är bara offeranoden som behöver bytas ut.

Material:

Offeranoder

  • Zink
  • Aluminium
  • Magnesium

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ