Fjärrövervakning

Remote Monitoring

MiniTransPlus

Fjärrövervakning och kontroll för katodiskt skydd

MiniTransPlus är nästa generations fjärrövervakning och kontroll

Fjärrövervakningför katodiskt skydd. Med Weilekes & Korrosionsgruppens kombinerade erfarenheter under det senaste decenniet, genom att ha installerat nästan 10 000 MiniTrans i likriktare och 4 000 i testpunkter ger MiniTransPlus anläggningsägare en stor drifts och säkerhetsfördel. Anläggningen kan styras & kontrolleras helt och hållet genom fjärranvändning.

Enkel inställning med telefonen

Den integrerade LED-displayen visar alla mätvärden och inställningar. Konfiguration görs enkelt på plats med mobilen och en webapplikation.

Remote monitoring

GPS-tidssynkronisering + koordinater

Den inbyggda GPS-mottagaren med sin externa GPS-antenn möjliggör synkroniserad mätning och / eller omkoppling av likriktare och testpunkter. Inte bara Potentialmätningar On / Off synkroniseras, utan även kupongmätningar av alla testpunkter kan mätas exakt samtidigt.

Likriktarkontroll på distans med direkt webbåtkomst

Med det interna 30A / 100V elektroniska reläet görs inte bara på- och avkopplingen utan också en komplett likriktarkontroll med Pulse Wide Modulation (PWM). PWM-funktionen omvandlar befintliga likriktare till en spännings- och / eller strömreglerad likriktarstation med full fjärrkontroll (patentprocess pågår).

MiniTransPlus kan till exempel konfigureras via SMS, internet eller manuellt för att reglera spänningen till exakt 3,00 V utan ytterligare utrustning som ska installeras bredvid. Bara genom ett annat användarkommando kan spänningsregleringen omedelbart ändras till en aktuell nivå.

Bluetooth 4.0 inbyggd för Smartphone App-anslutning

Tillåter installation och visualisering av värden på plats från upp till 10 m avstånd, till exempel i en bil bredvid likriktarstationen.

WinTrans 2.0 Programvara

Utvärderingen av alla data från MiniTransPlus och MiniTrans samt likriktarkontrollen görs med denna internetbaserade programvara, snabbt,enkelt och överskådligt!

Remote monitoring

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ