Skip to content
  • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
  • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
  • English

Fjärrövervakning

Remote Monitoring

MiniTransPlus

Fjärrövervakning och kontroll för katodiskt skydd

MiniTransPlus är nästa sensorgenerering för fjärrövervakning och kontroll för katodiskt skydd. Med erfarenheterna under det senaste decenniet genom att ha installerat nästan 10 000 MiniTrans i likriktare och 4 000 i testpunkter ger MiniTransPlus CP-fjärrövervakning / styrning ytterligare ett steg framåt.

Enkel inställning med LCD Touch Display

Den grafiska displayen med kapacitiv beröring möjliggör snabba och enkla inställningar på plats utan behov av PC / Notebook-konfigurationer.

Dessutom tillåter det galvaniska isolerade USB-kontakten dataöverföring med PC / Notebook.

8 Kanalmätning Med Galvanisk Isolering

Förutom den 3-kanaliga ingången som för den gamla MiniTrans, fick den nya MiniTransPlus ytterligare en fjärde ingång med galvanisk isolering.

På detta sätt kan MiniTransPlus mäta 2x DC och 2x AC spänningar, 1x DC och 1x AC ström och galvanisk isolerade ytterligare 1x DC och 1x AC spänning, vilket resulterar i totalt 8 kanaler.

On / Off-mätningar Och Dataloggning Kombinerade

MiniTransPlus kombinerar kraven för på och av flerkanaliga potentiella mätningar för upp till fyra samplingar per dag med förmågan att genomföra kontinuerlig flerkanals dataloggning med min-, max- och medianberäkning för att ge sofistikerade resultat också i strömströmmiljöer.

Kupongmätning Med Internt Relä

MiniTransPlus kan fullfyllningskupongmätning enstaka gånger per dag eller kontinuerligt för dataloggning med min, max och medianberäkning, beroende på användarens behov.

Remote monitoring
Remote monitoring

GPS-tidssynkronisering + koordinater

Den inbyggda GPS-mottagaren med sin externa GPS-antenn möjliggör synkroniserad mätning och / eller omkoppling av likriktare och testpunkter. Inte bara potentiella mätningar på / av synkroniseras, utan även kupongmätningar av alla testpunkter kan mätas exakt samtidigt.

Likriktarkontroll på distans med direkt webbåtkomst

Med det interna 30A / 100V elektroniska reläet görs inte bara på- och avkopplingen utan också en komplett likriktarkontroll med Pulse Wide Modulation (PWM). PWM-funktionen omvandlar befintliga enkla likriktare till en spännings- och / eller strömreglerad likriktarstation med full fjärrkontroll (patent pågår).

MiniTransPlus kan till exempel konfigureras via SMS, internet eller manuellt för att reglera utgången till exakt 3,00 V utan ytterligare utrustning som ska installeras bredvid. Bara genom ett annat användarkommando kan spänningsregleringen omedelbart ändras till en aktuell reglering.

Bluetooth 4.0 inbyggd för Smartphone App-anslutning

Tillåter installation och visualisering av värden på plats från upp till 10 m avstånd, till exempel i en bil bredvid likriktningsstationen.

Threat Detection (Patent OGE, fd E.ON Ruhrgas)

I kombination med den höga upplösningen på 0,1 μV för mikrovoltsingångskanalen och 2 sampel / s med realtidsöverföring via GPRS / UMTS, hanterar MiniTransPlus hotdetektering i omgivningsfria miljöer.

WinTrans 2.0 Internet Programvara

Utvärderingen av alla data från MiniTransPlus och MiniTrans samt likriktarkontrollen görs med denna internetbaserade programvara.

Remote monitoring

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications