Skip to content
  • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
  • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
  • English

ICAF

ICAF

Antifouling med påtryckt ström (ICAF)

Boxkylare, rörledningar, sjökistor och filter är alltid utsatta för fouling. Då musslor, alger och andra typer av skaldjur etablerar sig snabbt när de rätta villkoren är uppfyllda. När detta inträffar, är problemen inte långt efter.

När en boxkylare exempelvis påverkas av fouling minskas dess förmåga att kyla ned önskade områden dramatiskt, detta leder till en kraftigt nedsatt kyleffekt.

Därmed blir funktioner förlitandes av kylvattnet i riskzonen för överhettning. Med ett ICAF-system, kan detta förhindras effektivt och förhindra uppkomsten av marin påväxt.

Så här fungerar ICAF/MGPS:

  • ICAF anoder monteras i det valda området och ansluts till strömkällan.
  • Styrenheten styr, kontrollerar och ger bästa möjliga skydd i relation till längsta möjliga livslängd.
  • Fouling kan ej uppstå och därmed säkras skyddat objekt.

I de flesta fall installeras aluminium- eller järnanoder för att skydda rörsystemet mot korrosion. Detta innebär att det område som ligger närmast ICAF-systemet kommer att korrosionsskyddas.

icaf-work

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss idag!

Certifications