Skip to content
 • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
 • Mån-Fre: 8:00 - 5:00

Warning: Declaration of PLL_Walker_List::walk($elements, $args = Array) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/customer/www/korrosionsgruppen.se/public_html/wp-content/plugins/polylang/include/walker-list.php on line 0
 • English
×
 • English

ICAF System

Handlar ditt fartyg eller kommer du att handla i EU-vatten?

Artikel 95 i EU: s biocidförordningsförordning (528/2012) trädde i kraft den 1 september 2015. Corrpro Companies Europe Limited är en auktoriserad aktiv substansleverantör för denna utrustning. Se till att du uppfyller kraven. Kontakta oss för mer information.

Undvik påföljder vid överträdelse - välj Corrpro Companies Europe Ltd.

Funktionsprincip

Marinförorening och bioförorening förekommer vanligtvis i havsvattencirkulationssystem. Detta involverar etablering av marina organismer och bakterietillväxt. Nedsmutsande organismer kommer in i systemet i mikroskopisk och makroskopisk form (t.ex. larver) och spatten sätter sig och utvecklas till vuxna former där miljöförhållandena finns.

Hård begravning av musslor, barmkakor osv. Förekommer oftast i havsvattenkretsar och kan resultera i störningar i flödesförhållanden, blockering och ökad korrosion. Traditionella kemiska metoder för vattenbehandling för att förhindra begravning är nu mindre gynnade, särskilt klorering. Klor påskyndar korrosionshastigheterna, vanligtvis genom att orsaka gropattack på stål, är miljömässigt oacceptabelt och behandling kräver kontinuerlig övervakning och kontroll.

Typical acorn barnacle
Typisk ekollonbarn (ballanusarter)
Anfomatic Antifouling system
Anfomatic antifouling-system

Anfomatic® System

Anfomatic ® systemet applicerar likström på kopparanod (er) som släpper en kontrollerad mängd kopparjoner i systemet för att skapa en miljö där primära former av marint liv inte växer. Ström som appliceras på aluminiumanoden släpper en 'flock', en fällning av aluminiumhydroxid.

Aluminiumoxidationsprodukterna minskar korrosionshastigheterna på järnkomponenter i havsvattensystemet genom att modifiera järnoxiderna och genom filmavlagring. På liknande sätt används järnanoder för cupro-nikel-rörledningar.

Anfomatic ® systemet kräver minimalt underhåll och är miljövänligt. Musslor dödas inte av systemen: miljön det skapar förhindrar dem att bosätta sig eller utvecklas. En ytterligare fördel med Anfomatic ® systemet är att dricksvattendestillation av växter kan drivas utan avbrott.

Anfomatic® Anoder

Varje mikroskopisk styrd modul tillhandahåller två anoder. Strömmen som flyter till varje anod indikeras av digital display. Detta möjliggör visuell övervakning av alla separata anodströmmar. Enheten har också följande funktioner som standard:

 • IP-betyg: 56
 • Manuell eller automatisk växling mellan normal drift och vänteläge
 • Minskat utmatningsalternativ vid körning på DC-reservdelsförsörjning för att minska batteriladdningen
 • Grön indikatorlampa “Power ON”
 • Röd lysdiod och varningsindikering på skärmen för anodfel
 • Alternativ att inkludera fjärrkontroll genom PC-störningar
 • Signalutgångar kompatibla med IAMCS-drift
 • Relä för strömavbrott för anslutning till ett oberoende larmsystem
 • Standardfärg: RAL 7035

Antifouling Anoder

Den antifouling anoden är en stav i vår Cuproline-legering som används i samband med en korrosionsanod.

Anti-Corrosion Anoder

Beroende på platsen för antikorrosionsanoden i havsvattencirkulationssystemet och den metall som den skyddar kommer materialet att vara en av två legeringar: Aloline ® eller Ferroline ®.

Tillgänglighet

Corrpros verksamhet över hela världen innebär att anfomatiska antifoulingssystem kan designas och monteras på fartyg överallt i världen. Samtidigt som installationen är ett enkelt framsteg, är Corrpro-personal alltid till hands för att ge specialrådgivning och hjälpa till med driftsättning. Dessutom kan Corrpro leverera ersättningsanoder och reservdelar för de flesta typer av bommelssystem och lådkylare.

Sea chest anode arrangement

We Offer: Consultation, Projecting, Installation, Maintenance and Worldwide Cathodic Protection Material Shipping.

Certifications