ICAF System

Är ditt fartyg verksamt i Europeiska farvatten?

Artikel 95 i EU: s biocidförordning (528/2012) trädde i kraft den 1 september 2015. Tillverkaren av våra antifouling system är en godkänd & auktoriserad aktiv substansleverantör för denna utrustning. Se till att du uppfyller kraven. Kontakta oss för mer information.

Undvik påföljder vid överträdelser - Välj en auktoriserad leverentör.

Funktion

Marin fouling och biofouling uppstår vanligtvis i cirkulationssystem för sjövatten. Detta avser uppkomsten av marin kolonietablering och bakterieväxt. Marina organismer som tar sig in i sjövattensystem etablerar sig vid rätta förhållande och bildar kolonier. Detta sätter oftast stopp i diverse system och intag, detta medför att vatten inte kan flöda fritt.

Klor som är ett teffektivt medel mot marin påväxt, används sällan i dessa applikationer då dom accelererar korrosionshastigheten.

Typical acorn barnacle
(ballanusarter) - marin påväxt
Anfomatic Antifouling system
Anfomatic antifouling-system

Anfomatic® System

Anfomatic ® systemet skickar en likström genom kopparanod (er) som släpper en kontrollerad mängd kopparjoner i systemet för att skapa en miljö där primära former av marint liv inte kan växa. Ström som appliceras på aluminiumanoden släpper en 'flock', en fällning av aluminiumhydroxid.

Aluminiumoxidationsprodukterna minskar korrosionshastigheterna på stålkomponenter i havsvattensystemet genom att modifiera järnoxiderna och genom filmavlagring. På liknande sätt används järnanoder för cupro-nikel-rörledningar.

Anfomatic ® systemet kräver minimalt underhåll och är miljövänligt. Musslor dödas inte av systemen: miljön det skapar förhindrar dem att bosätta sig eller utvecklas.

Anfomatic® fördelar

  • IP-betyg: 56
  • Manuell eller automatisk växling mellan normal drift och vänteläge
  • Grön indikatorlampa “Power ON”
  • Röd lysdiod och varningsindikering på skärmen för anodfel
  • Alternativ att inkludera fjärrkontroll genom PC-störningar
  • Signalutgångar kompatibla med IAMCS-drift
  • Relä för strömavbrott för anslutning till ett oberoende larmsystem
  • Standardfärg: RAL 7035

Antifouling Anoder

Antifouling anoden är en stav av vår Cuproline-legering som används i samband med en korrosionsanod (Fe,Al).

Anti-Corrosion Anoder

Beroende på platsen för antikorrosionsanoden i havsvattencirkulationssystemet och den metall som den skyddar kommer materialet att vara en av två legeringar: Aloline ® eller Ferroline ®.

Sea chest anode arrangement

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ