ICCP Anoder

ICCP Anoder för fartyg

De två typer av anoder med påtryckt ström används mest frekvent på fartyg är: Utomliggande och inerta, dessa är monterade utmed fartygssidorna. Utomliggande anoder ger en klar fördel i hänsyn till övergångsmotstånd för skyddsströmmen, nackdelen är dock deras exponerade anodkropp där det lätt kan uppstå mekaniska skador i samband med is, anlöp med mera.

Finns möjligheten, rekommenderas alltid infällda anoder utifrån ett livslängdsperspektiv. Där strömavgivelsen kräver det och utifrån vissa specifika förutsättningar, kan även
utomliggande ICCP anoder rekommenderas.

Vi kan erbjuda våra kunder både linjära och runda/ovala ICCP anoder.

ICCP ANOD MONTAGE

ICCP Anodgenomföring fartygsskrov

Välkommen att kontakta oss idag för mer information.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ