Kiseljärnanoder

Kiseljärnanod ritning

Kiseljärnanod för katodiskt skydd

Produktinformation - Kiseljärnanod

Kiseljärn är den idag mest utnyttjade anodmaterialet i världen
och har använts sedan 1912. Anoden är en hög-kvalitativ kiseljärnsanod där förbrukningen ytterligare har reducerats genom tillsats av 4,5% krom.

Anoden levereras med valfri kabellängd, kabeln är av typen XLPE/PVC 10mm² röd. Anslutningspunktens isolering är förstärkt med krympslang för att motstå klor- och sulfatangrepp.
Kiseljärnets låga resistivitet ger en jämn strömtäthet över anodytan och minimerar s.k. ändeffekter.

Det faktum att anoden är massiv gör att dess egenskaper ej förändras under dess livslängd. Anoden är spröd och kräver varsam hantering samt undvikande av mekaniska respektive termiska chocker. Sörj för god ventilation av anodbädden.
Kiseljärnsanoden finns i ett stort antal storlekar, nedan följer
den typ som finns för omgående leverans.

Silicon Iron Anodes Table

XX = önskad kabellängd
* = Kan variera beroende på elektrolytmiljö

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ