ICCP System

ICCP System

System med påtryckt ström

Systemet innehåller flera anoder, referenselektroder och en likriktare / styrenhet. En principritning av en typisk installation som gäller både små och stora fartyg visas i bilden ovan.

Även om systemet skyddar skrovsstrukturen är det viktigt att skydda propellern, exponerad axel och roder. De delar som skall skyddas katodiskt, behöver ha elektrisk kontiniutet med skrovet, detta avser även axel och propeller.

Anoder

Anodtyperna som används i ett system kan vara linjära, elliptiska eller cirkulära, Samtliga är relativt inerta.

Alla typer av anoder är försedda med ett koffertdam, Dubbla förskruvningar som är godkända av samtliga klassificerings organ. Rejäl kvalité i syfte att säkerställa en vattentät skrovgenomföring för anodkabeln.

Referenselektroder

Minst två och ibland fyra referenselektroder är monterade i systemet och dessa kan ytmonteras eller försänkas.

Båda typerna består av en zinkreferens med hög renhet. På grund av sin robusta konstruktion och stabila elektrokemiska egenskaper, är den ett idealiskt material för referensändamål.

Styrenhet/likriktare

Kontrollenhetens enhet är fristående i ett skåp beläget i maskinrummet eller annat lämpligt utrymme. Den inkluderar solid state-kretsar med PCB för enkelt underhåll.
Strömförsörjningen kommer från fartygets nätström som omvandlas och korrigeras för att producera den likström som krävs för katodiskt skydd. styrenheter lista

Fjärrövervakningssystem

Fjärrövervakningssystemet har en LED-display. En panel är direkt ansluten till "fören" och "akter" styrenheterna. Signalen från båda kraftenheterna kan visas eller övervakas på fjärrenheten från vilken plats som helst på fartyget.

Multifunktions styrenhet

  • Övervakning
  • Datalogging
  • Data output
  • Kontroll
  • Alarm
  • Fjärrstyrning
Six-Pulse Power Unit
Six-Pulse Power Unit

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ