Skip to content
  • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
  • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
  • English

Isolerande leder

insulating joints

Isolerande leder

Vi är specialiserade på tillverkning och leverans av monolitiska isoleringsfogar, för katodiskt skydd mot korrosion och av installationer och metallrör för gas, vatten, olja, kolväten i allmänhet och fjärrvärme.

Isoleringsfogarna

Teknisk data
  • Diametrar från 3/4 ”till 56"
  • Drifttryck från 10 till 100 bar (1 till 10 Mpa)
  • Driftstemperatur från -20 till + 140 ° C (-4 till 284 ° F)
  • Svetsändar API 5L, tråd ISO7, flänsad
  • Inre beläggning certifierad för dricksvatten

Tillämpningar

De isolerande fogarna för användardistributionen och huvudledningens rörledningssektionering är normalt konstruerade, tillverkade och testade i enlighet med UNI-CIG-standarder för rörledningens katodiska skydd av:
1) Vatten
2) Gas
3) kolväten
4) Fjärrvärme

insulating joints pn10
VATTEN - GAS

PN10 bar

insulating joints
VATTEN - GAS - HYDROCARBONS

PN16-25 bar

insulating joints ANSI
VATTEN - GAS - HYDROCARBONS

PN40-100 bar

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications