Skip to content
  • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
  • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
  • English

Magnesiumanoder

Magnesium

Magnesiumanoder för fartyg / båtar

Servera, (reparera) rapport. Vi gör underhåll enkelt. Med över 30 års erfarenhet har vi servat och reparerat många olika varianter av katodiskt skydd.

Kontakta oss idag för mer information om våra tjänster.

Article nr Type Weight (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
B310040 Typ 4* 0,4 260 178 62 20 4
B310045 Typ 4^ 0,3 260 178 62 20 4
B310080 Typ 8* 0,78 340 220 73 30 4
B310085 Typ 8^ 0,51 340 220 73 30 4
B310150 Typ 15* 1,5 405 274 95 30 5
B310155 Typ 15^ 1,2 405 274 95 30 5
B311505 M5/100^ 0,46 250 205 55 20 4

Magnesiumanoder - krage

ARTICLE NR INNER DIA (mm) OUTTER DIA (mm) LENGTH (mm) GROSS WEIGHT (kg)
B342200 20 57 56 0,12
B342250 20 57 56 0,11
B342300 30 57 56 0,11
B342350 35 67 70 0,22
B342400 40 67 70 0,22
B342450 45 83 73 0,30
B342500 50 83 73 0,28
B342550 55 102 96 0,61
B342600 60 102 96 0,58
B342650 65 116 100 0,84
B342700 70 116 100 0,77
B342750 75 122 100 0,98
B342800 80 122 100 0,89

Galvanisk effektivitet:

Den nuvarande effektiviteten med våra anoder är cirka 55% i havsvatten. Detta ger ungefär 1100 amp-h / kg. Legeringens potential är ungefär -1,55 volt relativt en koppar / kopparsulfathalvcell i havsvatten.

Magnesium anodes

Användningsområden:

  • Fartygsskrov, pråmar, bogserbåtar och båtar
  • Ballast tankar
  • Vattentankar
  • Vattenvärmare

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications