Skip to content
  • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
  • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
  • English

Anodstänger

Anode Rods

Magnesiumanodstänger - Legering: AZ-63

Anodstången är en av de viktigaste faktorerna för att bestämma livslängden på din varmvattenberedare. En anodstav är en stålkärntråd omgiven av en av tre vanliga metaller för offrande metaller. Dessa metaller inkluderar aluminium, magnesium och zink. Anodstavar används ofta i vattenvärmare eller liknande applikationsområden. Stången är utformad för att korrodera istället för det föremål du vill skydda. Olika typer av anodstavar:

Zinc

Zinc
Anoder

Aluminium

Aluminium Anoder

Magnesium

Magnesium Anoder

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications