Mätutrustning

potentialmätning kit
Referenselektrod AgCi
Exempel mätning formulär mätkit

Varför utvecklade vi ett mätkit?

Sjunkande skepp, läckande gasledningar/vattenledningar eller broar som kollapsar, detta är något som vi alla vill undvika. Därför är det extremt viktigt att skydda och kontrollmäta metallobjekt som befinner sig i korrosiva miljöer, såsom havsvatten, jord eller betong. Detta mätkitt är från vår sida, på Korrosionsgruppen, ett redskap till ledningsnätsägare, fartygsägare, rederier och hamnar som kan användas kontinuerligt för att säkra upp viktig infrastruktur/delar av metall.

Vilket problem löser On-Off-Sure?

I syfte att undvika korrosion, installerar man ett katodiskt korrosionsskydd. Antingen med offeranoder eller ett katodiskt skydd med påtryckt ström. Metall korroderar (rostar), det vet dom flesta. Men i vilka miljöer och varför?

Metall korroderar i vatten, jord och betong (elektrolyter). Det som händer när metall korroderar är i själva verket en rätt enkel grej: Metallen försöker återta sin naturliga form, vilket är som järnmalm. När detta händer, förlorar metallen energi och börjar korrodera. För att eliminera korrosionen behöver man förhindra utflödet av ström och därmed tillföra en skyddsström. I den maritima industrin görs detta oftast med hjälp av en god coating och katodiskt korrosionsskydd. Den marina miljön är en av de mest korrosiva på vår planet och ställer därmed höga krav på design av korrosionsskydd och material. Finns ej rätt skydd på plats, kommer det i förlängningen att kosta dig en hel del onödiga pengar (oftast väldigt dyra reparationer eller utbyte, då det inte går att reparera korrosion). On-Off-Sure hjälper dig identifiera korrosionen i tid och lokalisera den. Resten kan vi ta hand om!

För vem är On-Off-Sure till för?

Fartyg:

På fartyg kan man inspektera skrov, axlar, trimplan och även läckströmar är möjliga att upptäcka med rätt förfarande/tillvägagångssätt. Kontroll av offeranoder före och efter dockning är också möjligt, i syfte att bekräfta att man har fullgott skydd.

Hamnar:

För hamnar kan hamnspont och pålar m.m. inspekteras.

Anläggningsägare (rörledningar, kraftverk m.m):

Rörledningar i vatten eller jord/betong kan mätas för att säkerställa rätt skyddsnivå eller undersöka om där föreligger behov av katodiskt korrosionsskydd.

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig till oss idag!