Offeranoder

Sacrificial anodes

Om våra offeranoder

Offeranoder spelar en avgörande roll i modern korrosionsskyddsteknik. Det finns tre grundläggande metaller som används som offeranoder: Magnesium, Aluminium och Zink. Varje material har sina egna fördelar och nackdelar när det gäller att användas som offeranoder. Det är därför oerhört viktigt att söka konsultation innan du väljer rätt offeranod för att säkerställa att den passar rätt miljö och förutsättningar.

Här är lite information om de tre vanligaste materialen för offeranoder som vi producerar och levererar:

  • Magnesiumanoder har den mest negativa potentialen av dessa tre metaller och används ofta i miljöer med högre motstånd (svårare att generera ström). En klar fördel med magnesiumanoder är deras höga drivspänning, vilket gör dem särskilt lämpade för sötvatten och jordar med hög resistivitet.

 

  • Zinkanoder betraktas som stabila offeranoder, men är inte lämpliga att använda vid högre temperaturer eftersom de tenderar att passivera (bli mer positiva). Om detta händer slutar anoden att fungera. Zink har generellt sett en lägre drivspänning, vilket oftast är tillräckligt i saltvattenmiljöer.

 

  • Aluminiumanoder har flera fördelar. Till exempel är de lättare och har högre kapacitet än zink (i de flesta fall). En nackdel med aluminiumanoder är att de kan passiveras vid lägre salthalter, så noggrannhet krävs vid dimensionering av skyddet.

Om du är ett mindre företag eller en privatperson som vill köpa offeranoder direkt online kan du besöka vår onlinebutik. Vi erbjuder offeranoder av hög kvalitet till rätt pris och levererar naturligtvis till din dörr.

Zinkanoder

Aluminiumanoder

Magnesiumanoder

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ