Offeranoder

Sacrificial anodes

Om våra offeranoder

Det finns tre grundläggande metaller som används som offeranoder: Magnesium, Aluminium och Zink. Varje material har sina för och nackdelar. Därför är det väldigt viktigt att konsultera innan du väljer offeranod. På så sätt får du rätt offeranod för rätt miljö & förutsättningar.

Här är lite information om de 3 vanligaste anodmaterialen som vi producerar & levererar:

  • Magnesiumanoder har den mest negativa potentialen av dessa tre metaller och används ofta i miljöer där motståndet är högre (svårare att få ut en ström). Den klara fördelen med magnesiumanoder är dess höga drivspänning, detta gör att magnesiumanoden klarar av sötvatten och jordsorter med hög resistivitet väldigt bra.

 

  • Zinkanoder betraktas som ett stabilt anodmaterial, men är ändå inte rimligt att använda vid högre temperaturer, eftersom det tenderar att passivera (blir mer positivt); om detta inträffar slutar anoden att fungera. Zink har en generellt en lägre drivspänning, vilket oftast räcker i saltvatten.

 

  • Aluminiumanoder har ett par fördelar, till exempel är den lättare i vikt och har högre kapacitet än zink ( i det flesta fall). Akilleshälen vid bruk av aluminiumanoder är att dom mycket lätt kan passivisera vid lägre salthalter, varav försiktighet böra tas vid dimensionering av skydd.

Om du är ett mindre företag eller en privatperson som vill köpa direkt online. Då kan du köpa offeranoder i vår onlinebutik. Vi erbjuder kvalitet till rätt pris. Naturligtvis, även leverans till din dörr.

Zinc

Zinkanoder

Aluminium

Aluminiumanoder

Magnesium

Magnesiumanoder

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications