ICCP - Katodiskt skydd

ICCP Anodes

Om ICCP - Katodiskt korrosionsskydd med påtrykt ström

Katodiskt skydd med påtryckt ström

Vid denna typ av katodiskt korrosionsskydd kommer strömmen ifrån en extern likströmskälla (likriktare). Vanligtvis utgörs anoden av ett material som ej förbrukas nämnvärt (inerta anoder). Detta innebär att mycket långa livslängder på denna typ av katodiskt korrosionsskydd kan uppnås. Ofta projekteras dessa för en livslängd på 50 år. Vanliga exempel på katodiska skydd med påtryckt ström är större vattenledningar, naturgasledningar och cisterner.

Då strömflödet i detta fall blir reglerbart, erhålles mycket större möjligheter till reglering i denna typ av katodiskt skydd. Man får även vid denna typ av katodiskt skydd möjlighet till en betydligt större strömavgivning. Vid galvaniskt katodiskt skydd blir den drivande spänningen i storleksordningen 0,5 V, medan man vid påtryckt ström kan utnyttja spänningar upp till 50 V, dvs. 100 ggr mer ström kan avges med samma anodgeometri under gynnsamma förutsättningar.

ICCP Anoder

Anoder för system med påtryckt ström.

Likriktare

Likriktare/styrenheter för katodiskt skydd

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ