ICCP Anoder

ICCP Anoder - påtryckt ström

ICCP (Impressed Current Cathodic Protection) anoder används inom katodiskt skydd för att förhindra korrosion på metalliska strukturer. Dessa anoder är en del av ett aktivt katodiskt skyddssystem och fungerar genom att leverera en kontrollerad ström till den skyddade metallen.

ICCP anoder är vanligtvis tillverkade av titanska platinummönjade anoder, som är korrosionsbeständiga och effektiva i att generera den nödvändiga strömmen för att förhindra korrosion. Denna ström kompenserar för eventuella korrosionsströmmar som uppstår i miljön runt den skyddade metallen och förhindrar därmed korrosionsskador.

För att använda ICCP anoder krävs en likriktare som förser anoderna med den nödvändiga strömmen. Denna ström styrkor den naturliga elektrokemiska reaktionen och skapar en skyddande elektrokemisk barriär på den skyddade ytan.

ICCP anoder används vanligtvis i större industriella tillämpningar, såsom offshore-plattformar, skeppsbottnar, pipelines och betongstrukturer. Genom att tillhandahålla en kontrollerad ström hjälper ICCP anoder till att förhindra korrosion och förlänga livslängden hos dessa strukturer.

Sammanfattningsvis är ICCP anoder en viktig komponent inom aktivt katodiskt skydd. Genom att leverera en kontrollerad ström till den skyddade metallen förhindrar ICCP anoder korrosionsskador och bidrar till att förlänga livslängden hos metalliska strukturer i olika industriella tillämpningar.

Kanisteranoder

Korrosionsgruppens Kanisteranod är en 18kg kiseljärnsanod som levereras i en kanister
av plåt, vilken är fylld med koks backfill. Kanistern är perforerad
med hål vilket medför att fukt penetrerar in i kanistern direkt
och man erhåller erhåller en god kontakt med omkringliggande
jord.

Kiseljärnanoder

Kiseljärn är den idag mest utnyttjade anodmaterialet i världen
och har använts sedan 1912.
Korrosionsgruppens kiseljärnanod är en hög-kvalitativ kiseljärnsanod där förbrukningen
ytterligare har reducerats genom tillsats av 4,5% krom.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ