ICCP Anoder

Anoder - påtryckt ström

En anod med påtryckt ström använder en "likriktare", en extern likströmskälla för att utveckla en stor potentialskillnad mellan ytan som ska skyddas och anoden. Vanligtvis är anoderna gjorda av grafit, gjutjärn, titanlegeringar, kiseljärn och kombinerade legeringar av platina-niob. Det finns ICCP anoder i många storlekar och former. Korrosionsgruppen AB levererar det flesta anoder som används med påtryckt ström.

Kanisteranoder

Korrosionsgruppens Kanisteranod är en 18kg kiseljärnsanod som levereras i en kanister
av plåt, vilken är fylld med koks backfill. Kanistern är perforerad
med hål vilket medför att fukt penetrerar in i kanistern direkt
och man erhåller erhåller en god kontakt med omkringliggande
jord.

Kiseljärnanoder

Kiseljärn är den idag mest utnyttjade anodmaterialet i världen
och har använts sedan 1912.
Korrosionsgruppens kiseljärnanod är en hög-kvalitativ kiseljärnsanod där förbrukningen
ytterligare har reducerats genom tillsats av 4,5% krom.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications