ICCP System

ICCP System - aktivt korrosionsskydd

Katodiskt skydd med påtryckt ström

Vilka konstruktioner kan skyddas med katodiskt skydd?
I princip kan alla metallkonstruktioner exponerade för jord eller vatten eller någon annan
ledande elektrolyt skyddas med kks.Katodiskt korrosionsskydd principschema

Exempel på konstruktioner som ofta skyddas med katodiskt skydd är:

 •  I jord: Oljeledningar, kablar, gasledningar, vattenledningar, fjärrvärme-
  rör, oljetankar, mastfundament, stålpålar, armering i betongpålar och
  betongrör, spontväggar, ankarbultar.

 

 • I havsvatten: Undervattenskrov, pumpar, kondensorer, sjöförlagda
  kablar och rörledningar, flytdockor och portar, bropelare, slussportar,
  fyrbojar, lysbojar, havsbaserade vindkraftverk, hamnanläggningar, olje-
  plattformar, armering i broar.

 

 • Apparatur och behållare: Invändigt skydd av varmvattenberedare,
  vattentankar, pumpar, armeringen i betongtankar, vattenkamrar och
  tuber i kondensorer.I Sverige har man dessutom börjat installera katodiskt skydd för att
  skydda kraftledningsstolpars underjordsfundament, något som kommer
  att förlänga livslängden på stolparna betydligt.

Korrosionsgruppen AB kan leverera kompletta katodiska skydd. Från design, till installation och service.

Kontakta oss idag för en snabb offert!

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ