Offeranoder

Offeranoder

Det finns tre huvudmetaller som används som galvaniska anoder, magnesium, aluminium och zink. Varje material har fördelar och nackdelar.

Offeranodsystem bör ta hänsyn till många faktorer, inklusive strukturtypen, motståndskraften hos elektrolyten (jord eller vatten) den kommer att fungera i, beläggningstyp och livslängd.

Ship_Render_1.551 (1)

Hur fungerar det?

Offeranoder skapas av en metalllegering med en mer negativ elektrokemisk potential än den andra metallen den kommer att användas för att skydda. Offeranoden kommer att konsumeras i stället för den metall som den skyddar, varför den kallas en "offeranod". Galvaniska anoder (offeranoder) måste inspekteras regelbundet och bytas ut när de konsumeras.

Tillämpningar

  • Skrovanoder
  • Vattenvärmare
  • Rörledningar
  • Marinstrukturer
  • Över marken tankar
  • Underjordiska tankar
  • Raffinaderier

Offeranoder måste inspekteras regelbundet och bytas ut när de konsumeras.

ZinK
Anoder

Aluminium Anoder

Magnesium Anoder

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ