Marine Fouling

Electrolytic Antifouling

Elektrolytisk Antifouling

Genom att använda imponerad ström genom specifika antifoulingsanoder kommer joner att lösa upp och flöda genom det skyddade systemet, t.ex. boxkylare och förhindra biologisk marinförorening.

Begränsningssystemet löser koppar / aluminium eller järnanoder genom att imponera ström. När anoderna långsamt löses upp stoppar de den marina sedimenteringen av organismer vilket orsakar allvarliga blockeringar, minskade flödeshastigheter och snabbare korrosion i kritiska system.

En positiv bieffekt av att använda antifouingssystem är att området nära anoderna kommer att vara katodiskt skyddat.

Vad är Marine Fouling?

Nedsmutsning inträffar när påträngande marina arter bosätter sig på skrov, lådkylare, havsvattenintag och andra nedsänkta metalldelar. Dessa påträngande arter kan variera från växter, alger eller andra djur. Med rätt temperatur, pH, näringsämnen och flödeshastigheter sker föroreningar extremt snabbt.

Detta i sin tur kommer att skapa större problem som blockerade rör, överhettning, långsammare flöde, accelererad korrosion och mycket mer.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications