Galvanisk korrosion

Sacrificial anodes

Vad är galvanisk korrosion?

Galvanisk korrosion är en elektrisk-kemisk process där en av metallerna är mer benägna att korrodera än den andra, när båda metallerna är kopplade elektriskt.

Anoder (offeranoder) när de används för att skydda olika stålstrukturer är ett bra exempel på galvanisk korrosion. Det är när anoden korroderar för att skydda strukturen.

Skydd mot galvanisk korrosion med offeranoder

En typ av katodiskt skyddssystem för att förhindra galvanisk korrosion är offeranoden. Anoden är tillverkad av en metalllegering med en mer "aktiv" spänning (mer negativ elektrokemisk potential) än metallen den skyddar (katoden). Detta innebär att offeranodmaterialet korroderar företrädesvis för strukturen. Detta stoppar effektivt oxidationsreaktionerna på metallen i strukturen som skyddas.

Det finns ytterligare två villkor som måste finnas för att offeranodmetoden ska fungera.

  • Det måste finnas en returströmväg (en strömväg som förbinder anoden och katoden)
  • En elektrolyt (vatten, jord osv.) För att transportera elektronerna.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications