Galvanisk korrosion & galvaniska strömmar

Sacrificial anodes

Vad är galvanisk korrosion & galvaniska strömmar?

Galvanisk korrosion är en typ av korrosion som uppstår när två olika metalliska material är i direkt kontakt med varandra i närvaro av en elektrolyt, till exempel fukt eller vatten. I denna process fungerar de olika metallerna som elektroder och bildar en elektrokemisk cell.

När två olika metaller kommer i kontakt med varandra bildas en elektrokemisk potentialskillnad mellan dem. Den metall som är mer elektronegativ, det vill säga mer benägen att avge elektroner, blir anoden och korroderar. Den andra metallen, som är mindre elektronegativ, fungerar som katod och skyddas från korrosion. Elektronerna strömmar från anoden till katoden genom en elektrolyt, vilket leder till att anodematerialet bryts ner och korroderar.

Galvaniska strömmar uppstår när galvanisk korrosion inträffar. Strömmen som genereras av elektrokemiska reaktioner mellan de två metallerna kan leda till korrosionsskador, särskilt i fuktiga eller sura miljöer. Dessa strömmar kan resultera i förlust av metalliskt material, försvagning av strukturer och potentiella driftstörningar i elektriska system.

För att förhindra eller minimera galvanisk korrosion och galvaniska strömmar kan olika metoder användas. En vanlig metod är att använda galvaniskt kompatibla material, vilket innebär att använda metaller som har liknande elektrokemiska egenskaper för att minska den potentiella skillnaden. Andra tekniker inkluderar användning av korrosionsskyddande beläggningar, isolering mellan olika metaller och användning av offeranoder, som är mer benägna att korrodera och skyddar huvudstrukturen.

Galvanisk korrosion och galvaniska strömmar är viktiga att förstå och hantera inom många branscher, inklusive bygg- och fordonsindustrin, för att säkerställa långvarig hållbarhet och funktionalitet hos metalliska konstruktioner och system.

Skydd mot galvanisk korrosion med offeranoder

En typ av katodiskt skyddssystem för att förhindra galvanisk korrosion är offeranoden. Anoden är tillverkad av en metalllegering med en mer "aktiv" spänning (mer negativ elektrokemisk potential) än metallen den skyddar (katoden). Detta innebär att offeranodmaterialet korroderar företrädesvis för strukturen. Detta stoppar effektivt oxidationsreaktionerna på metallen i strukturen som skyddas.

Det finns ytterligare två villkor som måste finnas för att offeranodmetoden ska fungera.

  • Det måste finnas en returströmväg (en strömväg som förbinder anoden och katoden)
  • En elektrolyt (vatten, jord osv.) För att transportera elektronerna.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ