Skip to content
  • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
  • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
  • English

Katodiskt Skydd

Offshore Marine

Allmän information om korrosion och katodiskt skydd

Korrosion har varit ett problem sedan människan började använda metaller. Förutom guld och några få andra metaller förekommer inte metaller som ett grundläggande element i naturen. De finns främst som oxider och sulfider i olika former. Från denna bundna form måste metallerna tillverkas industriellt under tillsats av energi.

De flesta rena metaller representerar ett högre energitillstånd än de har i naturen som malm. Man kan därför också förvänta sig att dessa metaller spontant försöker återgå till det naturliga, mer stabila tillståndet. Det är just detta som händer när korrosion uppstår. För att motverka denna naturliga process finns det en möjlighet att elektrokemiskt korrosionsskydda föremålet.

I jämförelse med andra skyddsmetoder som. målning, katodiskt skydd har många fördelar. Den största skillnaden är att skyddet kan tillämpas när som helst, även på gamla konstruktioner som redan har börjat korrodera. Katodiskt skydd idag är standard för fartyg, offshore-anläggningar och gasledningar och konstruktioner där det inte är tillåtet korrosion alls.

Korrosion Förklarad

Vi kan berätta några saker, med över 30 års erfarenhet kan vi berätta mycket. Men vi håller det enkelt.

Korrosion på stål i vatten eller jord är alltid av elektrokemisk natur. Detta betyder att när stålet korroderar, strömmar en elektrisk ström medan vissa kemiska reaktioner inträffar.

Det kan också sägas att de kemiska reaktionerna alstrar en elektrisk ström, varvid korrosionsströmmen flyter ut från den korrosiva metallen. För att en metall ska korrodera krävs två kemiska reaktioner, en oxidation, bestående av en metallupplösning, och en reduktion av något annat ämne, vanligtvis syre eller vätejoner.

Oxidation kallas anodreaktion och reduktion, katodrespons.

Korrosion Förklarad

Vi kan berätta några saker, med över 30 års erfarenhet kan vi berätta mycket. Men vi håller det enkelt.

Korrosion på stål i vatten eller jord är alltid av elektrokemisk natur. Detta betyder att när stålet korroderar, strömmar en elektrisk ström medan vissa kemiska reaktioner inträffar.

Det kan också sägas att de kemiska reaktionerna alstrar en elektrisk ström, varvid korrosionsströmmen flyter ut från den korrosiva metallen. För att en metall ska korrodera krävs två kemiska reaktioner, en oxidation, bestående av en metallupplösning, och en reduktion av något annat ämne, vanligtvis syre eller vätejoner.

Oxidation kallas anodreaktion och reduktion, katodrespons.

Skydd mot korrosion

Om du skickar en ström genom vattnet, jorden eller någon annan elektrolyt till det skyddade objektet, motverkar du strömmen som lämnar objektet. Om strömmen är tillräckligt stor kan korrosionen elimineras fullständigt.

Det finns två olika sätt att få katodiskt skydd, nämligen katodiskt skydd med offeranoder, och delvis katodiskt skydd med en tryckström. Med offeranoder är två olika metaller elektriskt anslutna i en vanlig elektrolyt. Den barsta blir anoden och korroderar, medan den ädla blir katodisk och skyddad. Eftersom de nakna (anoderna) korroderar och så används, kallas de ofta offeranoder.

I fall av ett katodiskt skydd med tryckström alstras skyddsströmmen i en extern kraftkälla, vars negativa pol är ansluten till objektet som ska skyddas och plus till en eller flera anoder. Oavsett vilken av dessa två metoder som används är syftet detsamma, nämligen att förse skyddsmediet med en så låg elektrodpotential att en upplösning (oxidation, anodreaktion) av dess material inte kan uppstå.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications