Korrosion på rörledningar

korrosionsskydd mg

Aktivt korrosionsskydd för rörledningar

Varför lider rörledningar i mark av korrosion?

Varför behöver rörledningar vara katodiskt skyddade mot korrosion?

Begravda stålledningar för transport av gaser och råolja, saltlösning och kemiska produkter måste vara katodiskt skyddade mot korrosion enligt tekniska föreskrifter. Den katodiska skyddsprocessen används också för att förbättra driftsäkerheten och ekonomin hos gasdistributionsnät och i distansledningar för vatten och värme. Särskilda åtgärder är nödvändiga när det kommer till anslutande rör / köpplingar som transporterar elektrolytiskt ledande media eller befinner sig i en elektrolyt ( jord, vatten, lera, betong ).

Vanliga typer av rör typer som skyddas med katodiskt korrosionsskydd:

  • Gjutjärn
  • Segjärn
  • Rostfritt stål
  • Betongrör

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ