HÅLLBARHET OCH KORROSIONSGRUPPEN

Vi har arbetat med vattenskydd i över 3 decennier. Vi vill skapa de bästa partnerskapen för att förhindra korrosion som kan resultera i att spara miljontals liter vatten från föroreningar.

KORROSIONSGRUPPEN HÅLLBARHETSSTRATEGI

Vi arbetar för miljöskydd varje dag. Våra produkter arbetar tyst för att spara miljontals liter vatten från korrosionsrelaterade föroreningar över hela världen. Vi främjar klimatmästerskap genom att skapa medvetenhet och investera i innovativa metoder för skydd av infrastruktur. Vi fokuserar på samarbetsinitiativ för att skapa synergier för långsiktig hållbarhet.

Ombyggnadsprojekt Slussen

Som en del av Nya Slussen-utvecklingen bidrar KorrosionsGruppen till att säkra infrastrukturen långsiktigt. Sedan 1642 har en sluss funnits mellan Södermalm och Gamla stan i Stockholm. Den har byggts om fyra gånger. Den nuvarande anläggningen byggdes på 1930-talet och är starkt korroderad. Problem med grund, vittring av betong och rostig armering gör att Slussen måste rivas och byggas om från grunden. Stockholms stad äger ombyggnadsprojektet.

slusen 1
slusen 3

Nya Slussen är banbrytande på flera sätt:

  • Ökat uttag: Varje sekund rinner 2000 kubikmeter vatten genom Slussen. Nya Slussen kommer att utvinna fem gånger mer vatten från denna källa än vad som nu är möjligt.
  • Förhindra risken för översvämning. SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) uppskattar att havsnivån globalt kommer att stiga med en meter till år 2100. Att bygga nya och större kanaler vid Slussen kommer att balansera de vattenflöden som är avgörande för att undvika översvämningar.
  • Säkra tillgången till dricksvatten för två miljoner människor.
  • Skydda utsatta områden som tunnelbanan vid Gamla Stan och annan infrastruktur och bebyggelse
joey 1

Varför behöver vi samarbeta med dig?

Vårt mål är att sammanföra rätt samarbetspartner inom vattenförvaltning och infrastruktur för att skapa medvetenhet och bygga lösningar för att ta itu med vattenföroreningar. Genom detta försöker vi skapa en lösning för vattenhantering med specifik hänvisning till förorening och erosion som kan implementeras globalt.

joy 2

Inköp, tillverkning och implementeringar

Vi har åtagit oss att leverera fossilfria lösningar till 2026. Med gradvisa utrullningar går vi över till en mer ansvarsfull inköps- och logistikmodell, med nya verktyg för att stödja spårbarhet och rapportering.

joy 3

LEDARSKAP inom korrosionskontroll för miljöskydd

Med våra innovativa lösningar förstärker vi metaller i grundvatten, betong och jord från korrosion. Med den aldrig tidigare skådade krisen inom global vattenförvaltning leder vår teknik och vårt partnerskap till prisvärda och mätbara lösningar inom vattenskydd

Vårt partnerskap kan hjälpa oss att uppnå dessa kritiska klimatmål

E_WEB_INVERTED_06
E_WEB_07
SDG_icons_ACEFRS JUNE2019_MS
E_WEB_11
E_WEB_INVERTED_12
E_WEB_17

KorrosionsGruppen och Nya Slussen : Säkra den nya gigantiska luckan

Den omfattande ombyggnaden av Slussen i Stockholm har knappast gått obemärkt förbi...investeringen i Slussen överstiger 500 Mil SEK (48 Mil EUR) och kräver en komplicerad konstruktion kring begränsad yta och över vattendrag. Nyckeln till detta projekt är en stor lucka, som effektivt ska reglera stora mängder vatten. KorrosionsGruppen skyddar delar av låset med katodskydd (aktivt korrosionsskydd) och förlänger livslängden med minst 100 år.

Längd på länsluckan, tillverkad av stål: 35M
Vikt: 85 000 kg

Effekt av oskyddad struktur:

  • Överhängande risk för korrosion och vattenföroreningar
  • Enorma kostnader för reparation vid skada
  • Det livliga, centrala läget kommer att leda till stora trafikstörningar och vardagspendling

Genom att effektivt förhindra korrosion säkerställer vi att våra barn, barnbarn eller barnbarnsbarn inte behöver byta ut det vi redan har bytt ut en gång. En enorm besparing för miljö, kostnad och resurs!
Läs mer om erosionsskydd i projektet Nya Slussen

slusskanalen-saltsjon